Представяне на книга за синдикалното движение в Габрово

Под мотото „20 години с поука от миналото, реалност в настоящето, предизвикателство към бъдещето” РС на КНСБ представи книгата  „20 години КНСБ - Габрово” с автор Божана Гигова, спечелила специалната награда на КНСБ – плакет „20 години КНСБ”.

Авторът е участник в събитията, описани в летописа.
На представянето на книгата присъстваха синдикалисти, работодатели, представители на институции. Присъстващите ентусиазирано споделиха  спомени от миналото и впечатления от настоящето, като бяха единодушни , че независимо от нееднозначните оценки, които ще дадат бъдещите поколения, в изминалите 20 години ще бъде забележимо присъствието на РС на КНСБ в обществено – политическия живот на област Габрово. Всички заедно си пожелаха книгата да сложи началото на написване на история на синдикализма в новото време.