Стартира Кампания по права в Габрово

Регионален съвет на КНСБ стартира кампанията по основни трудови и синдикални права със зрелостниците от средните училища в четирите общини на област Габрово.
От опита, наблюдението и жалбите, които постъпват в Регионалния съвет, голяма част от младежите, на които им предстои да се реализират на трудовия пазар нямат необходимата подготовка по въпросите, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения.

Ето защо за втора поредна година Регионалния съвет, отчитайки промените в структурата на икономиката и заетостта, наличието на сива икономика и разнообразните режими на наемане и заплащане, които представляват благоприятна среда за нарушаване на трудовите права, провежда обучение на зрелостниците.
В момента завършва първия цикъл на обучението в гр. Габрово.
Предстои втори цикъл на обучение – от 19 до 27 април в гр. Севлиево, гр. Дряново и гр. Трявна.