Колективен трудов договор при Общинско училищно здравеопазване - Дряново

На 24 март се сключи Колективен трудов договор между кмета на гр. Дряново д-р Иван Николов и Синдикалната организация на КНСБ при Общинско училищно здравеопазване в града, за срок от една година като в него се договориха следните придобивки: допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит към основното трудово възнаграждение в размер от 1% за всяка година, платен годишен отпуск 22 работни дни, допълнителен платен годишен отпуск за медицински персонал, работещ в училищата, Детски градини, ОДЗ и педагози в детски ясли - 12 дни и за помощния персонал - 8 дни.

Всеки синдикален член ще ползва 2 дни допълнителен платен отпуск. Работещите в заведенията от общината ще получат работно облекло в размер на минималната работна заплата за страната и СБКО - 3 % от брутната работна заплата и пълен пакет профилактичен медицински преглед.