2000 работещи в Брикел започват протести, защото може да останат без работа

Синдикалните организации в „Брикел” ЕАД, гр. Гълбово взеха решение за започване на едночасови протестни действия от 18. октомври 2010 г. - от 9.00 ч. до 10.00 ч., работещите в „Брикел” ще протестират на митинг, на площадката между „Брикел” и „Енергопроект”, имат готовност да излезнат и на жълтите павета.

Това става ясно от декларация на синдикалните структури на Национална федерация на енергетиците - КНСБ,  Независима синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ и Синдикалната  организация на КТ „Подкрепа”, изпратена до министър-председателя на РБългария Бойко Борисов, до областния управител на Стара Загора Йордан Николов и кмета на община Гълъбово Пламен Бараков.

В декларацията се казва, че закриването на топлоелектрическата централа и единствената в страната Брикетна фабрика ще лиши от работа 2000 работещи в „Брикел” и работещи в пряко обслужващите го предприятия. Негативни социални последици от спирането на предприятието ще има и за населението на гр. Гълъбово, както и за всички обществени сгради – болници, училища, детски градини и социални домове - те ще останат без отопление – подчертават от синдикалните организации.

Сред исканията на синдикалните организации /СО/ се изтъква запазването на заетостта в предприятието чрез създаване на необходимите условия за продължаване дейността на „Брикел”. Това според тях може да стане като централата остане в експлоатация за срок от 20 месеца, през които трябва да бъдат изградени необходимите очистващи инсталации. Отчитайки вината на предишните правителства, СО настояват за спешно политическо решение за отлагателен период, който да осигури работа на „Брикел” до финализиране на инвестиционните намерения за привеждане на предприятието към екологосъобразните норми. За тази цел ще бъде необходимо използването от резерва на квоти за емисии на парникови газове за съществуващите стари инсталации.

За повече информация, координатите на синдикалните организации в „Брикел”:

Диана Тунева, председател на СО на НФЕ-КНСБ – 0888-46-65-74
Маргарита Милева – председател на СО на НСФЕБ – КНСБ – 0887-922-144