Зрелостници от ПМГ „Академик Иван Ценов“-Враца се запознаха с правата на работещите

  • 01

Кратка анкета беше проведена на зрелостници от ПМГ „Академик Иван Ценов“, по време на срещата им с експерти от РС на КНСБ – Враца.Преди основното изложение, свързано с пазара на труда и правата на работниците, експертите се запознаха с нивото на информираност и впечатленията на младежите от първите им работни места.

Без да може да се говори за представителност, от анкетираните лица на възраст 18-19 години, 25% са работили активно, предимно с цел подмомагане на семейния бюджет, през летния сезон. От тях 40% , са били с подписани временни договори, а 60% са били наети без такива. Защита биха си потърсили както следва: 30% от държавата, 20% от синдикатите, 10% по някакъв друг начин и 40% са без мнение по въпроса. При тези които са полагали някакъв вид труд срещу заплащане, не е имало случаи на унизително и грубо отношение от страна на работодателя. 

От всички анкетирани 40% искат да се реализират у нас, 60% в чужбина. 85% от тях ще кандидатстват медицина.

Поредицата от срещи продължава.