Кръгла маса за превенция на риска при трудови злополуки

Регионална кръгла маса на тема „Превенция на риска при трудови злополуки и здравословно работно място“ се проведе в Областна администрация - Враца. Срещата откри заместник областният управител Цветелина Теофилова. Георги Милчин, главен секретар на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ при Министерството на труда и социалната политика –София, определи регионалната кръгла маса като много навременна и даде висока оценка за работата на областния съвет по здравословни и безопасни условия на труд.

„По данни, постъпили в дирекция ”Инспекция по труда”-Враца от началото на 2012 година във Врачанска област са станали 53 трудови злополуки. От общо регистрираните злополуки 41 са по време и във връзка или по повод на извършваната работа. Има регистрирани две трудови злополуки със смъртен изход в „БКС” -Враца и в "Ресурсснаб" – Враца. На наша територия стана и злополуката с удавения водолаз на Варненска фирма работеща в АЕЦ – Козлодуй”,
съобщи Румен Младенов, директор на Дирекция „Инспекция по труда“ - Враца.
Акценти върху приложението на Кодекса за социалното осигуряване направи Иван Грозданов, директор на РУ „Социално осигуряване“ –Враца.
Цветелина Теофилова – зам. областен управител на Област Враца предложи да бъде ползван от общините опита на експерти от Областна администрация - Враца при учредяването на общински съвети по Закона за безопасни условия на труд и тяхната активна работа с териториалните звена с контролни функции за постигане на ефективни резултати, чрез превенцията на риска при работа.