Професионално ориентиране на безработни младежи от РС на КНСБ – Видин

  • 20141021_091415

Регионалният съвет на КНСБ проведе курс за професионално ориентиране на безработни младежи до 29 години в Дирекция „Бюро по труда“ – Видин. Консултирани бяха две групи от 15 лица от екипа на РС на КНСБ. Професионалното ориентиране се проведе чрез спечелена обществена поръчка от Колежа за работническо обучение към КНСБ.

Младите хора бяха напътствани за избор на професия, как активно да се интересуват от обявите за свободни работни места, представяне на интервю за работа, писане на автобиография и мотивационно писмо. Желаещите направиха и индивидуални консултации по въпроси, които ги интересуват във връзка с тяхната трудова реализация.