КРО и РС на КНСБ - Видин осигуриха заетост на отпаднали от училище младежи

Завърши мотивационното обучение и професионално ориентиране по проект „Това е моят шанс да намеря себе си”, което бе организирано от Колежа за работническо обучение към КНСБ съвместно с РС на КНСБ – Видин. Обучени бяха  безработни младежи до 29 години от региона, незавършили средното си образование.

Целта бе да се даде шанс на отпаднали от училище безработни младежи да намерят своята добра реализация на пазара на труда, чрез чиракуване в избрани от тях професии. След проведеното в РС на КНСБ – Видин обучение от председателя на синдикалната структура Антон Дамянов, младежите ще започнат работа на трудов договор за 6 месеца на 8-часов работен ден при 240 лв. заплата като чираци при майстор-наставници, а след това ще могат да продължат да работят при по-добри условия в съответната фирма.