Лекция по Индустриални отношения със студенти от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” бе отново проведена в РС на КНСБ- Велико Търново

На 19.11.2015г. студенти, обучаващи се по специалността „Стопанско управление”, редовна форма, изучаващи учебната дисциплина „Индустриални отношения” отново посетиха Регионалния съвет на КНСБ- Велико Търново.

Експерт- юристът на регионалната структура на КНСБ Иванина Янкова изнесе лекция на тема „Колективното трудово договаряне- независим инструмент за регулиране на индустриалните отношения”. Студентите получиха и актуална информация относно основните дейности, текущи проекти и инициативи на КНСБ, както и привилегиите, които носи членството в организацията.