Два трудови договора сключени по проект „Шанс за работа-2015” Велико Търново

  • 01

Още преди приключване на стажуването по проект „Шанс за работа-2015” две момичета започнаха работа като възпитатели в Дневен център за деца с увреждания във В.Търново.

През февруари момичетата бяха включени в проекта на КНСБ и след успешно преминатите обучения за получаване на професионална квалификация започнаха работа на постоянен трудов договор по специалността, която с придобили- възпитател.

На територията на област В.Търново през 2015г. проекта се реализира в общините В.Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Полски Трембеш. Обхваща общо 114 безработни лица в две целеви групи- младежите до 29г.и възрастни над 50г.  Към момента общо 45 от лицата стажуват на срочни трудови договори към съответните общини.

Очаква се след приключване на стажуването по проекта и други лица от включилите се през настоящата година да покажат добри резултати и да намерят своя шанс за професионална реализация.