СНЦ „Младежки форум 21 век” реализира информационна кампания за екологично образование във Велико Търново

  • 001

На 24 юни 2014 г. младежи доброволци от „Младежки форум 21 век” отбелязаха деня на билките с еко кампания в гр. В.Търново. Инициативата бе част от проект „Екологично образование на младите хора- мост към устойчиво развитие на местните общности” финансиран по българо-норвежка програма.

 

Целта на проекта е да се повиши осведомеността и разбирането сред младите хора за ползите от неформалното образование по темите екология и устойчиво развитие; да се подобри екологичната култура като се придобият нови знания за билките; да се привлекат младите хора и да възпита от най-ранна детска възраст съпричастност към природата чрез активно гражданство и доброволчество.

Инициативата във В.Търново е част от националната информационна и обучителна кампания реализирана на територията на седем общини чрез изграждане на информационен еко-център „Приятели на природата”.

В Търново еко-центъра се състоя в Павилиона за щастие в парк „Марно поле” от 10:30 ч. и включи беседа на тема„Познаваме ли билките”; раздаване на информационни материали; раздаване еко торбички и билки; рисунки на тема „Моята природа” и флип чарт с „Моето еко послание”. Двама експерти по гражданска инициатива и устойчиво развитие говориха по темата екология и водиха интерактивни игри за участниците.

В кампанията е предвидено още и събиране на стари батерии в специален контейнер с призив за ограничаване на вредните отпадъци.

В инициативата взеха участие много майки с деца, ученици от СОУ „Вл.Комаров” и граждани. На всички желаещи бяха раздадени еко-чантички пълни с билки и листовки с информация за полезните им свойства.