РС на КНСБ във Велико Търново проведе обучение сред ромите от Клуб за развитие на общността – село Леденик

  • 01

На 19 декември 2012 г. експерт-юристи от Регионалния съвет на КНСБ във Велико Търново и членове на „Младежки форум 21 век” проведоха обучение в Клуб за развитие на общността в с. Леденик. Цел на обучението бе повишаването на познанията за трудовите и осигурителни права и приобщаването на ромите чрез качествени и успешни образователни практики.

Представителите на КНСБ също така представиха значението на синдиката за трудовия живот, както и всички теми, включени в националната кампания на КНСБ „Моето първо работно място”. Екипът на Конфедерацията констатира, че сред присъстващите 15 души, на възраст между 18 и 45 години, никой до този момент не е познавал думата синдикат. Повечето от присъстващите бяха ученици или безработни младежи, а нито един от работещите нямаше сключен трудов договор.

Поради проявения интерес и от други центрове за развитие на общността, в началото на 2013 г. се планират още две посещения в село Водолей и в квартал Калтинец, Горна Оряховица.

Обучението в с. Леденик бе организирано съвместно с Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Представителите на „Амалипе” и на РС на КНСБ обсъдиха и възможността за бъдещо сътрудничество в контекста на програмата „Въвеждане на интеркултурно образование и образователна интеграция на ромските деца”.