Нова синдикална организация в кооперация "Доверие"

Работниците и служителите от земеделска кооперация „Доверие” в с. Козаревец, община Велико Търново учредиха своя синдикална огранизация към Синдиката на производителите на бира, храни и напитки-КНСБ. Новата синдикална организация ще защитава трудовите и синдикалните права на членовете под ръководството на Петранка Павлова, която бе избрана за председател на СО. На събранието присъстваха председателят на синдикат „БХН” Красимир Пащрапански и експертът на Регионален съвет на КНСБ-Велико Търново Десислава Георгиева.