КНСБ – Девня проведе обучение за сключване на КТД в общинската администрация

{gallery count=1  height=250 width=550 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0296{/gallery}
Обучително-информационен форум на тема „Структуриране на КТД и подходи при водене на преговори за сключването му” проведе Общинският съвет на КНСБ в гр. Девня. Обучението бе на 20 февруари 2013 г. в сградата на Община Девня и бе предназначено за синдикалните членове на КНСБ, работещи в общинската администрация (ОбА).

 

66 от общо 74 членове на Синдикалната организация на ОбА (основен член на ФНСДУО – КНСБ), чийто председател е Диана Великова, взеха активно участие във форума, който за първи път се организира в общината.

Обучението беше реализирано от общинския координатор на КНСБ инж. Росен Корелов и чрез него участниците получиха компетенции, които ще им бъдат полезни при преговорите за новия колективен трудов договор.