Нова синдикална организация в община Камено

На 15.04.2016г. в община Камено се проведе учредително събрание за  създаване на синдикална организация на общински служители.  С експертната помощ на председателят  на РС на КНСБ гр. Бургас Здравко Тошков и експерта Анета Лечева новата синдикална организация избра председател и секретари. Подписи под учредителния протокол положиха четиридесет служители на община Камено. Единодушно бе избрана за председател Марияна Коева.

Председателят на РС Бургас Здравко Тошков запозна синдикалните членове с възможностите, които им дава членството в  КНСБ- електронната платформа, НВСК, колективното трудово договаряне. Присъстващите на срещата зададоха конкретни въпроси за колективното трудово договаряне.  След разяснения и отговори на въпросите, синдикалните членове изразиха, както благодарност за усилията на Регионалния съвет, така и спокойствие, че синдикалните, трудовите и осигурителните им права ще бъдат защитавани.

Накрая на срещата председателят на РС Бургас Здравко Тошков подчерта, че силата на синдикалната организация е в нейното единство и организираност, и не на последно място, в нейния председател.