Проектът „Шанс за работа 2016“ стартира и в Бургас

РС на КНСБ - Бургас стартира проект “Шанс за работа 2016”, част от Националния план за действие по заетостта.

На 17.02.2016 г. екип на Регионалния съвет на Конфедерацията в морския град, съвместно  с представители на Дирекция „Бюро по труда“ - Бургас и  МБАЛ - Бургас АД,  ще осъществят подбор на безработни за обучение за болногледачи. След приключването на подбора от 07.03.2016 г. 15 от тях ще започнат обучение по ключова компетентност “Работа в екип”. По време на първия етап безработните ще придобият необходими умения за работа в екип, справяне в конфликтни и проблемни ситуации, а курсът ще завърши с получаване на сертификат. Вторият етап на обучението ще стартира на 14.03.2016 г. по професия болногледач в МБАЛ - Бургас АД, партньор по проекта. В рамките на 300 учебни часа бенефициентите по проекта ще бъдат обучени за придобиване на квалификация професия „Болногледач“, а обучението ще завърши с полагане на изпит.
На 40% от хората, завършили обучението, ще бъдат осигурени места за стажуване в МБАЛ - Бургас АД.