Нов координатор на Общински съвет на КНСБ - гр. Несебър

На 22.01.2016 г се проведе заседание на Общински съвет на КНСБ- гр. Несебър, на което присъстваха 15 председатели от общо 26 синдикални организации на КНСБ на територията на община Несебър. В работата на заседанието взеха участие Здравко Тошков- председател на РС на КНСБ -гр. Бургас,  Слава Найденова и  Анета Лечева- експерти  в Регионален съвет на КНСБ -гр.Бургас. Мария Димитрова, досегашен координатор на Общински съвет на КНСБ - гр. Несебър бе избрана за председател на заседанието.

На заседанието Мария Димитрова депозира молба за напускане,  благодари на председателите на синдикалните организации и на представителите на Регионалния съвет за дългогодишната, ползотворна работа и подчерта, че синдикалист се остава завинаги. Направено бе  предложение за нов координатор на Общински съвет на КНСБ- гр. Несебър г-жа Господинка Бабева, секретар на най-голямата синдикална организация в община Несебър. След гласуване, предложението бе прието единодушно.

Председатели на синдикални организации изказаха благодарности за всеотдайната и неуморна дейност в отстояването  на трудовите , социални и синдикални права  на досегашния координатор  г-жа Мария Димитрова.

Новият координатор на Общински съвет на КНСБ - гр. Несебър,  г-жа Господинка Бабева , благодари за гласуваното доверие и изрази готовност да работи за разрастването на синдикалните организации, за укрепване на диалога с работодатели и институции, за запознаване с  НВСК ,като възможност за подобряването на трудовия и социален статус на членовете на КНСБ.