Синдикални активисти от Бургас проявяват творчество и умение в обучението

  • 01

На 7 и 8 юли 2011г. в Регионален съвет на КНСБ –гр.Бургас се проведе обучение по ключова компетенциая „Работа в интеркултурна среда”. Обучението е в рамките на проекта “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне “ . С него КНСБ реализира пилотен проект за придобиване на ключови компетентности от широк кръг синдикални активисти. В обучението участваха 26 синдикални активисти на КНСБ от регион Бургас. Двата дни преминаха неусетно за участниците , поради интересните теми за дискутиране- толерантност, дискриминация, предразсъдъци, идентичност, култура. Синдикалистите участваха активно в организираните ролеви игри и в осъществяването на интеркултурна инициатива. Разделени на групи , участниците подготвиха проекти, които показаха , че мислят творчески и представиха много интересни и задълбочени идеи, знания и умения за интеркултурна компетенция.

Освен обучението по ключовата компетентност по проекта на КНСБ, през есента на 2011г. е предвидено и професионална подготовка на специалисти по индустриални отношения, с което създава нова методология и практика в нашата страна в прилагане на ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение.