Нова синдикална организация в социалните дейности

На 07.05.2014 г. бе създадена синдикална организация (СО) в Дом за стари хора „Св. Петка” в Благоевград. Оказа се обаче, че новата структура срещна неприветлива реакция от страна на работодателите си – Община Благоевградq и в РС на КНСБ бяха получени оплаквания от членовете на новата организация към Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ, че им се оказва натиск.

След разговори между председателя на РС на КНСБ – Благоевград Емануил Манолов и заместник-кмета по хуманитарните дейности Валери Смиленов конфликтът бе потушен. СО стартира само с петима учредители, които не се поддадоха на натиска и задържаха синдиката си, и вече желанието за членство в дома за стари хора расте прогресивно. Към момента СО се развива успешно, като почти всеки месец има нови членове.