Подписан колективен трудов договор в V- то СОУ “Георги Измирлиев” гр. Благоевград

След подготовката на проект за КТД в училището и продължителни преговори от 2010г. на 11.03.2011г. в Областна инспекция по труда гр. Благоевград бе регистриран колективен трудов договор в V- то СОУ “Георги Измирлиев” гр. Благоевград. Екипите на двете страни сядаха на масата за преговори много пъти и след постигнати консесуси подписаха договора в училището. Колективният договор е в сила от 17.02.2011г. В училището синдикалната членска маса е 100%.

За подписването на договора, както и поддържането на 100% синдикални членове на СБУ към КНСБ се дължи на съвместните действия на председателката на синдикалната организация в училището г-жа Румяна Герганова, която е изключително дейна и отговорна и екипа на РС на КНСБ гр. Благоевград.