Кампания за увеличаване на членската маса на КНСБ в регион Благоевград

Регионалният съвет на КНСБ гр. Благоевград стартира кампания за активно увеличаване на синдикалната членска маса на КНСБ. Икономическата криза и последиците от нея в страната и региона повлияха значително не само на икономическото, но и на психическото състояние на обикновения работещ човек. Именно затова в РС на КНСБ гр. Благоевград решихме, че точно сега хората имат огромна нужда да усетят подкрепата на КНСБ. Да почувстват, че не са сами, както и да бъдат окуражени и амбицирани да се борят за своите права.  Начинанието се осъществява под формата на срещи и разговори със СО,  както и със служители на предприятия без Синдикална организация, дори и без да има подадени сигнали за нередности. Там където е възможно се посещава директно предприятието. Други срещи се организират в заседателната зала на РС на КНСБ гр. Благоевград. Провеждат също и разговори по телефона. Обяснява се, особено на хора, които не са били синдикални членове, за ползите, които един колективен трудов договр би им донесъл, както и за синдикалната защита която биха могли да получат.

Често пъти в офиса на РС на КНСБ гр. Благоевград идват хора, чиито права са били накърнени. Много пъти тези хора на са членове на наши синдикални организации, но отчаянието от неспазването на правата им ги кара да потърсят помощ и съвет от КНСБ. Забелязваме, че в редица случай служителите търпят до краен предел правата им да бъдат потъпквани и когато е вече късно се обръщат за помощ към КНСБ. Това може да се избегне много лесно. Вместо да чакат до последно, работещите просто трябва да инициират създаването на Синдикална организация и когато имат нужда от подкрепа, която подкрепа може да бъде изразена в най- различни варианти: правни становища, съвети, организиране на стачни действия, морална подкрепа, правна защита и др., и се обърнат към КНСБ за помощ, ние вече ще имаме тежестта да се намесим в защитата на техните права и интереси. Точно това е и целта на кампанията за активно увеличаване на синдикалната членска маса организирана от РС на КНСБ гр. Благоевград. Да се създадат повече и Синдикални организации, на места на които досега не е имало такива, за да се защитят служителите, които досега са мислели, че няма кой да им помогне и застане на тяхна страна. Също така и увеличаване на синдикалните членове в предприятия където вече има Синдикални организации, за да могат колкото се може повече служители да се възползват от това да бъдат синдикални членове и от подкрепата на КНСБ.
Още на една от първите срещи/ със служители на Благоевградската фирма 3S СОТ бе постигнат резултат. Тя дори не бе приключила и един от служителите помоли да му бъде предоставена декларация за присъединяване към действащия в момента във фирмата колективен трудов договор. От РС на КНСБ гр. Благоевград очакваме колегите му да последват примера му и тези, които още не са станали синдикални членове също да се присъединят.
Разговор бе проведен и със служители в Благоевградската болница и медицински център Пулс АД, където няма Синдикална организация; с учители от III- то Основно Училище “Димитър Талев” , където доскоро е имало организация, но се е разпаднала; с благоевградската фирма “Хляб и хлебни изделия”, фирма Ледиан/шивашка фирма/, в коятя няма организация и др.
От РС Благоевград смятаме да насочим усилията на кампанията към шивашките фирми в региона, защото има подадени сигнали от работещи в такива фирми жени, че експлоатацията на тези места е непоносима. Работи се през нощта, не се заплаща нощен труд, работи се повече от 8 часа, не се спазват здравословните и безопастни условия на труд, работи се без заповед по време на национални празници и почивни дни, не получават заплатите си редовно, а дори когато ги получават са унизително ниски.
Кампанията ще продължи и занапред. Синдикализацията и колективното трудово договаряне е основният приоритет в работата на РС на КНСБ гр. Благоевград. Нашата цел е всеки работник и служител- защитен, всеки работник и служител- синдикален член!!!