Социална защита при закриване, преместване и съкращаване на производството в Транснационалните компании /ТНК/

Опитът на Испания, Полша, Литва и България

Председателят на Федерация на независимите синдикални организации от хранително-вкусовата промишленост-КНСБ Славчо Петров изтъкна какви са гарантираните в националните законодателства на Испания, Полша, Литва и България компенсации и обезщетения в случаите на закриване, преместване и съкращаване на производството в ТНК:

Пиратството: Достатъчно означава ДОСТАТЪЧНО!

Кампания на Международната транспортна федерация (МТФ-ITF) и Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ (FTTUB) – КНСБ), основен член на МТФ

Ръководството на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ – КНСБ) и лично г-жа Екатерина Йорданова - Председател на СТСБ – КНСБ, член на Изпълнителния комитет на Международната транспортна федерация, Ви призовават да се включите в световната кампания за борба с пиратството „Пиратството: Достатъчно е ДОСТАТЪЧНО”

9 са най-резултатните форми на социален диалог в защита правата на работещите в транснационалните компании

9 са най-резултатните форми на социален диалог в защита правата на работещите в транснационалните компании (ТНК) от хранително-вкусовата промишленост

Данните са на база анкети за постигнатото в преговорите между синдикати и работодатели в ТНК от Испания, Полша, Литва и България при съкращение, закриване или преместване на производство и бяха представени от Славчо Петров – председател на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост /ФНСОХП/-КНСБ - по време на Международна двудневна конференция, която продължава и на 10.09.2010 г.  в хотел „Дедеман”, София.

Синдикати от Испания, Полша, Литва и България заедно в защита на работещите в транснационални компании от хранително-вкусовата промишленост

Представители на синдикатите от хранително-вкусовата промишленост на Испания, Полша, Литва и България ще обменят опит относно действията за защита правата на работещите при закриване, преместване и съкращаване на производството на транснационални компании /ТНК/. Това е темата на международна публична двудневна конференция, организирана от Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост /ФНСОХП/-КНСБ с председател Славчо Петров. Конференцията ще се проведе от 9 до 10.09.2010 г. в гр. София, хотел „Дедеман” („Принцес”) в зала „Европа” 1. Официалното откриване на конференцията е на 9. септември в 9.00 ч.

Призоваваме металурзите към активни действия срещу промените в КСО

Във връзка с решение № 576 /06.08.2010г./ на МС за изменение и допълнение на КСО, относно промените, отнасящи се до пенсионната система, Координационният съвет на Синдикална федерация ”Металици” реши:

Тристранна среща в МОМН на 24 юни 2010 г.

Министерството на образованието, младежта и науката съвместно с Национален браншов синдикат “Висше образование и наука”-КНСБ организират среща, която ще се проведе на 24 юни 2010 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Конферентната зала на МОМН, бул. "Княз Дондуков” 2А с участието на министър доц. Сергей Игнатов, гл.секретар и директор на Дирекция “Висше образование”, председателя на Съвета на ректорите проф. Борислав Борисов и ректори от висшите училища, председателя на Националния синдикат ВОН-КНСБ доц. Лиляна Вълчева и синдикални  председатели.

 

КНСБ и нейните структури от държавното управление са категорично против приемането на каквито и да е нови идеи на заплащане в държавната администрация, без предварително обсъждане със синдикатите от държавното управление

ФНСДУО и нейните структури от държавното управление са категорично против приемането на каквито и да е нови идеи на заплащане в държавната администрация, без предварително обсъждане със синдикатите от държавното управление.
От медиите научаваме, че на пресконференция министър Дянков е заявил, че е приет от Министерския съвет нов модел на заплащане за държавната администрация.

Годишна браншова среща на ФНСЗ на 7 и 8 юни, Слънчев бряг

Въвеждането на данъчни облекчения, стимулиращи допълнителното и доброволното осигуряване, засилване на контрола върху нарушенията на осигурителното законодателство и увеличаване на събираемостта са част от мерките за стабилизиране на пенсионната система, които заместник-председателят на КНСБ Пламен Димитров предложи по време на Годишната отраслова среща, организирана от Федерацията на независитемите синдикати от земеделието (ФНСЗ) с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт”.

Още на http://www.fnsz.org

До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В Проекта на Министерския съвет за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се установява залагане на 15 % годишно намаление на държавния трансфер в бюджетите на общините. Това означава около 30 % намаление на числеността на персонала или 4800 човека.

Седма среща на комуникационната работна група на Европейската федерация на металоработниците

На 4 и 5 май 2010г в София се проведе работна среща относно информационните и комуникационни стратегии на синдикатите в Югоизточна Европа. Събитието се организира от Европейската федерация на металоработниците с финансовата подкрепа на Фондация Фридрих Еберт, а домакин беше СФ „МЕТАЛИЦИ”.