Средствата за висшите училища да бъдат увеличени с 22 069 400 лв.

СТАНОВИЩЕ на НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ СИНДИКАТ “ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” (ВОН) – КНСБ по Проекта на Бюджет 2011 за висше образование и наука

9 служители учредиха Синдикална организация към ФСЗ в КНСБ в Общинската болница в гр.Искър

На 9 Ноември 2010 г,   в гр.Искър,Област Плевен 9 служители на Общинска болница- Искър учредиха  Синдикална организация към ФСЗ в КНСБ.  За Председател на СО бе избран г-н Д.Стоилчев.

Протестиращите в здравеопазването са готови за „масата на преговорите” с шест основни искания

  • inf 338
 

Продължават регионалните протести в здравеопазването – това заяви вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов, който е и председател на Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, на пресконференция на КНСБ, КТ „Подкрепа”, Български лекарски съюз и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Проблемите на висшето и средното образование и бюджета за образованието

Проблемите с бюджета за образованието ще представят на пресконференция в централата на КНСБ, на 11 ет. от 10.30 ч. на 30. октомври 2010 г. ръководствата на Синдиката на българските учители-КНСБ, Национален синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ и Независим учителски синдикат-КНСБ. На пресконференцията се очакват представители на министерство на финансите, министерство на образованието и  Националното сдружение на общините в Република България.

Националният синдикат „Висше образование и наука”-КНСБ участва в общостудентско протестно шествие

Националният синдикат „Висше образование и наука”-КНСБ с председател доц. д-р инж. Лиляна Вълчева ще участва в общостудентско протестно шествие, което ще се проведе на 28 октомври 2010 г., от 10:00 часа пред НДК. За по-добро бъдеще за младите хора и повече пари за стипендии за студентите ще настояват представители на НС „Висше образование и наука” - КНСБ заедно с преподаватели и служители от Софийски университет, НАТФИЗ, Национална художествена академия, Национална музикална академия, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национална спортна академия, Минно-геоложки университет, Лесотехнически университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Университет за национално и световно стопанство, Химико-технологичен и металургичен университет, Висше строително училище

Треперушка Младенова бе преизбрана за председател на НБС "Водоснабдител - КНСБ"

На 14 - 16 октомври 2010 година в гр. София се проведе Шестият  редовен Конгрес на Национален браншов синдикат „Водоснабдител”-КНСБ. Председателят на синдиката - Треперушка Младенова откри Конгреса, който премина под мотото „20 години КНСБ - Единни, силни, солидарни -  за по-добро бъдеще”.

Декларация на VI Конгрес на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ

Ние, хората на наемния  труд от системата на ВиК в България, категорично се обявяваме против предложенията на министъра на финансите Симеон Дянков за рязко повишаване на осигурителния стаж и възраст за пенсиониране на работещите в страната, което силно ще затрудни условията за пенсиониране.

КНСБ и КТ „Подкрепа” готвят ефективни стачни действия в БДЖ

На съвместна среща днес, 14.10.2010 г., Ръководствата на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа” в БДЖ ЕАД, БДЖ „Товарни превози” ЕООД и БДЖ „Пътнически превози” ЕООД взеха решение за откриване на процедура по Закона за уреждане на колективни трудови спорове. На фирмено ниво, социалното напрежение е провокирано от неизпълнените ангажименти по Колективния трудов договор в дружествата. Работещите в системата на БДЖ са и против неприемливите предложения на министъра на финансите Симеон Дянков за промени в достъпа до пенсия, които са в остро противоречие със съгласуваното в  преговорите със синдикатите.

Красимир Кръстев бе преизбран за председател на НФТ "Химия и индустрия"

На 1 и 2 октомври 2010 г. в комплекс „Царско село” се проведе VІ-я Конгрес НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ.
В работата на конгреса взеха участие вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров, изп.-секретар Пламен Нанков и председателите и представители на основните индустриални федерации на КНСБ на миньорите, енергетиците,  металоработници, горите и строителството.

„Държавното управление” събира подписката на палатковия лагер на КНСБ

Днес, 27.09.2010 г. представители на Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ информират   гражданите, преминаващи край палатковия лагер на КНСБ, за предлаганите промени в Законопроекта за допълнение и изменение на КСО, който е внесен в Народното събрание. Синдикалистите от ФНСДУО, които събират и подписка с искане Законопроектът да бъде оттеглен, споделят, че не само  хора на средна възраст, но и младите също активно подкрепят подписката.