Със споразумение за висшето образование: 1300 лв. става началната заплата за асистент от следващата година

Най-малко 1300 лева ще е началната заплата за асистент от началото на следващата година в държавните висши училища. За главен асистент тя ще е 1400 лв, за доцент - 1500 лева, за професор - 1600 лева. Това предвижда постигнато днес споразумение между Националния браншов синдикат „Висше образоване и наука“ към КНСБ, Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, Министерството на образованието и науката и Съветът на ректорите на висшите училища. То бе подписано от председателите на двата синдиката - съответно доц. д-р инж. Лиляна Вълчева и д-р Валери Апостолов, министър Красимир Вълчев и проф. дфн Анастас Герджиков. Споразумението е първото по рода си за висшето образование и предвижда средно 400-450 лева увеличение на заплатите. 

Ръководствата на държавните висши училища през 2021 г. ще се стремят да увеличават началните размери на основната работна заплата и за длъжностите на нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност - за преподавател 1260 лв., а за старши преподавател – 1350 лв.

ФСЗ: Необходима е национална стратегия за справяне с ковид пандемията

  • FSZ

Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ призовава всички парламентарни и извънпарламентарни политически сили, съсловни, професионални и други обществени кръгове, експерти и специалисти за изграждане на консенсусна национална стратегия (доктрина) за справяне с COVID – 19 пандемията, каза председателят й д-р Иван Кокалов по време на проведен днес форум „Здравната система в условията на пандемия от COVID-19“.

Федерацията отбелязва, че досега няма изградена такава национална стратегия, която да описва и препоръчва цялостен алгоритъм за пациента от извънболнична помощ – прегледи, изследвания, престой в къщи при карантина, определени симптоми или инфекция с COVID – 19 през болнична помощ – клинично поведение и грижи след дехоспитализацията и/или отзвучаване на симптомите при домашно лечение. За сравнение – има консенсуси, взети при масово участие на медицинските специалисти за почти всички заболявания в нашата страна, включително и за редки болести с 2-3 случая годишно, но за най-масовото заболяване липсва единен модел как се диагностицира, как се лекува и как се рехабилитира.

На база на своите анализи от федерацията са разработили система от предложения и мерки за справяне с пандемията у нас. Те са включени в „Програма за противодействие на негативните последици от пандемията от COVID 19 и въвеждане на нови организационни модели и практики".

ФСЗ: В Колективния трудов договор да залегне между 40 и 60% ръст на заплатите на медицинските специалисти

Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ, съвместно с Медицинска федерация „Подкрепа“, внесе в Министерството на здравеопазването и изпрати до представителните работодателски организации Проект на Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.

По време на пандемията с Covid - 19 се разбра колко важни са мястото и ролята на лекарите, професионалистите по здравни грижи, болногледачите, санитарите и всички работещи в системата на здравеопазването.

За пореден път се видя и недостигът на медицински специалисти.

През последните месеци приветстваме отпускането на 1000 лв. за работещите на първа линия, но трябва да се отбележи, че липсва ясна дефиниция за понятието „първа линия“. Свидетели сме на усилия от страна на правителството за увеличение на възнагражденията на работещите за 2021 г.: на лекари – с 600 лв., професионалисти по здравни грижи – с 360лв., болногледачи, санитари – със 120лв. Това обаче е решение за една година. Ние считаме, че най-справедливо е ръстът на възнагражденията да стане чрез договаряне на нови Минимални заплати по категории персонал в Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. Само по този начин ще може да бъдат възнаградени усилията на десетки хиляди всеотдайни медицински специалисти.

Минимум 1448 лв. заплата за квалифициран работник в строителството с новия Колективен трудов договор в отрасъла

 

Нов Колективен трудов договор за отрасъл „Строителство“ бе подписан между социалните партньори от Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ „Подкрепа” и Камарата на строителите в България. Заради усложнената пандемична ситуация преговорите по него са проведени онлайн.  

Въпреки тежката ситуация ние успяхме да надградим стария ОКТД и договорихме по-високи нива на заплащане, заивишени с коефициент от 1,25. През последните 2 г. този коефициент бе 1,15, обясниха от федерацията на строителните синдикати. Това означава, че месечното основно трудово възнаграждение за сектора ще е минимум 1,25% от минималната работна заплата, но не по-малко от 1448 лева за квалифицираните производствени работници в строителството. 

Синдикат „Огнеборец“ извоюва 15% увеличение на заплатите в МВР

Възнагражденията на служителите в МВР ще бъдат увеличени с 15% от началото на следващата година. Това се договориха от синдикат „Огнеборец“ с министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на проведена днес среща. Тя се състоя по настояване на синдиката заради предвидения в бюджета за 2021 г. ръст на заплатите от едва 10%.

Ангажиментът за допълнителното увеличение с 5 процента на възнагражденията е поет лично от премиера Бойко Борисов, обясни президентът на „Огнеборец“ Венцислав Станков.

"Лично разговаряхме с премиера Бойко Борисов в бюджета на МВР по перо персонал за следващата година да има финансов ресурс за увеличение на възнагражденията с още 5%. Това означава, че общо се предвижда да бъдат увеличени възнагражденията на служителите в МВР с 15% от 1 януари 2021 г.“, каза Станков.

По време на срещата е договорено още да бъдат компенсирани всички служители на пожарната, които са участвали в преодоляването и намаляването на последствията от ковид кризата. Те ще получат индивидуални финансови награди до края на годината.

Предстои свикване на заседание на Управителния съвет на "Огнеборец", на което ще бъде взето решение какви ще бъдат следващите му действия.

По-високи обезщетения и социални придобивки за педагозите с новия КТД за образованието в София

Нов Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в София бе подписан на 27 октомври от кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова, д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и останалите социални партньори. Той влиза в сила от 1 януари 2021 г. и е валиден две години. До края на тази година в сила остава сключения на 27.06.2018 г. Колективен трудов договор.

Договореностите се отнасят само за работниците и служителите, членове на синдикалните организации и организациите на работодателите, страни по договора, в общинските училища, детски градини и Центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община.

Новият КТД в София не само съдържа по-добри клаузи от тези в настоящия, но и надгражда договорено в отрасловия КТД.

В Глобалния ден за действие ФСЗ призовава: Достойни заплати и защита на работещите в здравеопазването

 

Федерацията на синдикатите в здравеопазването се присъединява към Глобалния ден за действие, иницииран от Международната конфедерация на профсъюзите и насочен към здравеопазването и социалните грижи. В рамките на кампанията седмицата от 26 до 30 октомври бе обявена от Европейската федерация на работещите в сферата на обслужването (EPSU) за Седмица на действието в областта на здравето и безопасността. 

ФСЗ винаги се е борила за по-високо и достойно заплащане, както и за по-добри и безопасни условия на труд за работещите в здравеопазването – лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и др. 

Всичко това е залегнало в Колективния трудов договор, който се очаква да бъде подписан до края на месец ноември с Министерството на здравеопазването и с работодателите в сектора. Стремежът на ФСЗ е да се осигури ръст на възнагражденията и безопасни условия на труд. 

ФНСС откри барелеф на Колю Фичето в деня на строителя

  • IMG_6297

Навръх професионалния празник, който днес - на Димитровден, строителите отбелязват, Федерацията на независимите строителни синдикати открити на фасадата на своята сграда барелеф на Колю Фичето. Емблематичната творба е дело на скулптора Андрей Москов. Тя е в знак и на 30-годишната, която федерацията отбелязва през 2020 г.

Барелефът бе открит от председателя на федерацията Цветелина Иванова и зам.-председателя й Цветелина Бикарска. Гости на събитието бяха лидери на други основни членове на КНСБ, вицепрезидентът Пламен Нанков, ветерани от строителната федерация.

На всички архитекти, проектанти, строителни инженери, работещи в сферата на строителството, КНСБ пожелава здраве, устойчивост и непоклатимост.
Вие носите съзидателна сила и градите с ръцете, ума и таланта си. В трудните времена, през които минаваме, повече от всякога е нужно не да рушим, а да градим и създаваме с вяра, умения и надежда за по-добро бъдеще. Вие знаете как!

 

Позиция на Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“

Управителният съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” изразява своето недоволство и недоволството на своите членове от параметрите, заложени в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., касаещи Министерството на вътрешните работи.

Министерството на вътрешните работи е орган на изпълнителната власт, чиято мисия е насочена към осигуряване защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.

Видимо от проекта, дейността на служителите от ведомството, които над осем месеца участваха в овладяване на пандемията и намаляване на последствията от  COVID-19,  ще остане недооценена. Предвижда се увеличение на основните месечни възнаграждения с едва 10% от 01.01.2021 г.

Секторен анализ в Земеделието: 87% от работещите са самонаети, необходими са специфични схеми за осигуровка при безработица

 

В българското селско стопанство с най-голям дял са самонаетите и семейните работници. Динамиката обаче показва, че те намаляват. През 2007 г. са били 897 хиляди, 2013 г.– 557 хиляди, а през 2018 г. - 375 хиляди. Намаляването на семейната работна сила е по-висока в сравнение със спада на общата работна сила и това показва ниска степен на приемственост на земеделския труд между поколенията. При прилагане на адекватни финансови мерки в аграрната политика за насърчаване на приемствеността в отрасъла, което е един от приоритети на ЕК за следващия програмен период, може да се постигне социален ефект и е възможност за съхранение поне на 1/5 от сегашните земеделски стопанства. Освен мерките, свързани с финансовото подпомагане, от важно значение за привличането на млада работна ръка в отрасъла са технологичните, ергономични, социално-битови и други условия на труд.

Това се посочва в анализ на социалния диалог и колективното трудово договаряне в сектор Земеделие, който бе представен на форум в КНСБ в края на септември. Анализът е изготвен от Федерацията на независимите синдикати от земеделието и очертава състоянието, тенденциите в развитието както на сектора като цяло, така и на колективното договаряне. Форумът бе открит от президента на КНСБ Пламен Димитров, на него присъства зам.-министърът на земеделието Лозана Василева, която подчерта важността на социалния диалог за развитието на сектора. По време на форума ФНСЗ подписа рамково споразумение за сътрудничество и партньорство с Националния съюз на земеделските кооперации в България, който бе представен от неговия председател Явор Гечев.