Пожарникарите алармират: Качеството на кадрите пада, застрашено е имуществото и животът на гражданите и спасителите

  • Preskonferencia

Качеството на кадрите в пожарната и аварийната безопасност пада заради ниските заплати.  Това създава опасност от аварии и катастрофи със скъпа техника, закупена по европейски програми.  В същото време не достигат кадри. По наредба спасителите трябва да бъдат трима в екип. Ръководството на МВР обаче неглижира това изискване, което създава опасност дори от смъртни случаи.

За това алармира президентът на Национален синдикат  на пожарникарите и спасителите„Огнеборец“ инж. Венцислав Станков.

Той даде и конкретни примери – катастрофа със служебен автомобил, която може би нямаше да се случи, ако шофьорът е с повече опит и смъртен случай със шофьор, който се притекъл на помощ на своя колега – пожарникар. Тези случаи алармират, че има сериозни проблеми с пожарната безопасност, който се неглижират от ръководството на министерството, изтъкна Станков.

В същото време във ведомството има достатъчно средства, но те не се разчитат правилно, заяви още президентът на синдикатът на спасителите. Само за пример – 20 млн. лв. са били отклонени от бюджета на Главна дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“ за нужди на МВР.

Продължава и проблемът на пожарникарите с ниското заплащане. Заради промените в закона за МВР в момента портиери и шофьори получават повече от пожарникари, изтъкна Венцислав Станков. Един начинаещ редови пожарникар стартира със заплата 662 лв., посочи президентът на синдиката.

Спасителите искат още

  • Разрешаване за полагане на извънреден труд от служителите, осъществяващи ПГ и СД в рамките на 70 часа за един отчетен период /тримесечие/;
  • Максимално ограничаване на командироването на служители от районните служби в УПБЗН;
  • Увеличаване бюджета на ГДПБЗН – МВР за 2018 година спрямо 2017 година с 9,3 млн. лева за издръжка, така че същият да бъде в размер на 23,5 млн. лева.
  • Разходите за издръжка на ДНС 112 за 2018 година да бъдат увеличени на 4,6 млн. лева, а разходите за капиталови разходи да бъдат увеличени на 3,8 млн. лева.
  • Анализ на дейността на структурите в МВР и намаляване на административната тежест с цел увеличаване на щатовете на структурите в МВР, извършващи основни дейности / пожарникари, спасители и полицаи/.
  • Съвместно с изготвянето на нов Закон за МВР да започне изготвяне  и на Закон за пожарната безопасност.

Подобен закон е изключително нужен, най-малкото за да регламентира работата на доброволците, каквито вече има в няколко района на страната. В момента техните задължения не са ясни, което представлява риск както за техния живот, така и на колегите им, които са професионални спасители, алармират от синдиката. Повечето пожарникари у нас събират защитни облекла втора употреба от цяла Европа, скъсани и с изтекъл срок на експлоатация. И тях си купуваме сами. Ние не сме хора втора употреба", заяви в ефира на „Нова телевизия“ председателят на „Огнеборец”.

По техни разчети около 3500 от общо малко над 5500 служители на пожарната към момента нямали необходимите им за нормална работа униформи.