Славчо Петров: Корупцията и сивата икономика са най-големият бич за хранително-вкусовата промишленост

 

  • 001

На 7 април 2015 г. в централата на КНСБ Федерацията на независимите синдикални организации от хранително-вкусовата промишленост (ФНСОХП) отбеляза своята 25-годишнина с юбилейна конференция под надслов „25 години социален диалог и партньорство – опит и предизвикателства”.

Сивият сектор нараства в хранително-вкусовия отрасъл

  • 0001Glavna_HVP

Сивият сектор нараства в хранително-вкусовия отрасъл. Това бе един от изводите направени в анализа на доц. д-р Славчо Петров – председател на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост (ФНСОХП).

Харта за корпоративна социална отговорност бе подписана в „Захарни Заводи” АД

  • 00

Първата в България харта за корпоративна социална отговорност в сектор хранителна промишленост беше подписана между ръководството на „Захарни заводи” АД – Горна Оряховица и синдикалната организация на КНСБ в компанията. На подписването присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на Надзорния съвет в „Захарни Заводи” АД Георги Узунов, изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев и председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост – КНСБ Славчо Петров.

 

Социална защита при закриване, преместване и съкращаване на производството в Транснационалните компании /ТНК/

Опитът на Испания, Полша, Литва и България

Председателят на Федерация на независимите синдикални организации от хранително-вкусовата промишленост-КНСБ Славчо Петров изтъкна какви са гарантираните в националните законодателства на Испания, Полша, Литва и България компенсации и обезщетения в случаите на закриване, преместване и съкращаване на производството в ТНК:

9 са най-резултатните форми на социален диалог в защита правата на работещите в транснационалните компании

9 са най-резултатните форми на социален диалог в защита правата на работещите в транснационалните компании (ТНК) от хранително-вкусовата промишленост

Данните са на база анкети за постигнатото в преговорите между синдикати и работодатели в ТНК от Испания, Полша, Литва и България при съкращение, закриване или преместване на производство и бяха представени от Славчо Петров – председател на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост /ФНСОХП/-КНСБ - по време на Международна двудневна конференция, която продължава и на 10.09.2010 г.  в хотел „Дедеман”, София.

Синдикати от Испания, Полша, Литва и България заедно в защита на работещите в транснационални компании от хранително-вкусовата промишленост

Представители на синдикатите от хранително-вкусовата промишленост на Испания, Полша, Литва и България ще обменят опит относно действията за защита правата на работещите при закриване, преместване и съкращаване на производството на транснационални компании /ТНК/. Това е темата на международна публична двудневна конференция, организирана от Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост /ФНСОХП/-КНСБ с председател Славчо Петров. Конференцията ще се проведе от 9 до 10.09.2010 г. в гр. София, хотел „Дедеман” („Принцес”) в зала „Европа” 1. Официалното откриване на конференцията е на 9. септември в 9.00 ч.