Нов модел на държавния вътрешен финансов контрол

На 2. юли 2008 г. Националният синдикат на икономистите и одиторите в България към КНСБ с председател Ивайло Узунов съвместно с Министерство на финансите ще проведат Национална конференция, на която ще бъде представен Нов модел/концепция на държавния вътрешен финансов контрол.
На 2. юли 2008 г., сряда от 10.00 ч. в централата на КНСБ (пл. Македония 1), в Заседателна зала на 2-ри ет. Националният синдикат на икономистите и одиторите в България към КНСБ с председател Ивайло Узунов съвместно с Министерство на финансите ще проведат Национална конференция, на която ще бъде представен Нов модел/концепция на държавния вътрешен финансов контрол. Такъв модел е крайно необходим за свеждане на безнаказаните корупционни практики до минимум, в съответствие с изискванията на Европейския съюз.
    Конференцията е отворена за представители на медиите, а от 11.00 ч. ще се проведе и пресконференция

Освен представители на ръководството на КНСБ и на НСИОБ към КНСБ, участие в конференцията ще вземат:
Атанас Кънчев – Зам.-министър на финансите на Р.България;
Валерий Павлов – председател на Камарата на вътрешните одитори в РБ
Цветан Цветков - член на Борда на Европейската конфедерация за вътрешен одит
Доц. Димитър Динев, председател на Асоциацията за противодействие на икономическите измами
проф.д-р на ик.н. Иван Душанов - председател на Съюза на счетоводителите в България
Людмила Рангелова - директор на дирекция „Вътрешен контрол” в Министерство на финансите
доц.д-р Татяна Хубинова-Делисивкова – представител на Икономически институт на БАН за постигане на съответствие с изискванията на ЕС;
ръководители на звена за вътрешен одит, представители на Сметната палата на Република България, народни представители от парламентарните групи на БСП, ДПС, СДС, икономически експерти от политическа партия ГЕРБ, председатели на Общински съвети, общински съветници и др.