КНСБ: „Стомана” прави значителни инвестиции в оборудване и условия на труд, но не и в доходите на работниците

  • 01

Значителни инвестиции не само в производството и оборудването, но и в безопасните условия на труд и корпоративната социална отговорност, са направени в предприятието „Стомана Индъстри” АД. Това беше установено по време на посещението на ръководството на КНСБ начело с президента на Конфедерацията Пламен Димитров в металургичното предприятие. Заедно с изпълнителния директор на дружеството Емил Живков бяха посетени електростоманодобивния цех, цеха за арматурна стомана, както и някои санитарни помещения и столови, за да се запознаят синдикалистите с условията, при които работниците на предприятието извършват своята дейност.

 

Пламен Димитров отчете настъпилите положителни промени в условията на труд в „Стомана Индъстри” АД. Това беше потвърдено и от преките разговори с работниците, които изразиха своето положително отношение и задоволство към инвестициите, свързани с подобряване условията на труд и безопасността.
На срещата на ръководството на КНСБ с хората на наемния труд от предприятието обаче се установи, че след извършените съкращения през 2008 година, натовареността в производствените дейности се е покачила неимоверно, докато реално възнагражденията не са нараствали. Поради усложнената икономическа и пазарна ситуация производството е намаляло и работниците в дружеството са спрели да получават т.нар. производствен бонус. По този начин нетният им доход е претърпял спад от порядъка на 30-35%. Неделчо Калев – председател на синдикалната организация на СФ „Металици” – КНСБ в „Стомана Индъстри” АД, сподели, че това ще е основна тема по време на преговорите за новия колективен трудов договор и ще се търсят варианти за поетапно компенсиране на спада на доходите. Очаква се преговорите да приключат в края на месец март.
Работниците изказаха пред Пламен Димитров недоволство относно прилагането на досегашния колективен трудов договор и по-точно от практиката хора, които не са се присъединили към него, да се ползват от заложените в КТД придобивки. Лидерът на Конфедерацията коментира този проблем с ръководството на „Стомана Индъстри” АД и изрази надежда, че въпросът ще бъде решен според установения ред, като това ще бъде отчетено при прилагането на новия колективен трудов договор.
Обезпокояваща е информацията за наемането на работници в „Стомана Индъстри” АД от фирма „Сигма”. За синдикалистите остана неясен въпросът за икономическата целесъобразност от тази форма на наемане на работници в „Стомана”. Без съмнение тази форма на наемане според синдикалистите не е изгодна за работниците, въпреки твърдението на ръководството.
В срещите участие взеха и Валентин Никифоров – вицепрезидент на КНСБ, инж. Васил Яначков – председател на Синдикална федерация „Металици” и Ренета Петрова – заместник-председател на Федерацията.