Декларация на ФСОГСДП срещу насилието над работниците в горското стопанство

  • Gorski-1

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ остро осъжда проявите на агресия и насилие срещу работниците от горското стопанство. Това става ясно от протесната декларация на синдиката, която бе приета на редовния му 7-ми конгрес. 

"Осъждаме и не приемаме каквито и да са форми и прояви на агресия и насилие срещу работниците в горското стопанство. Одобряваме и гарантираме участие и подкрепа за активизиране на национални и местни усилия на институции и организации, насочени към решаване на съществуващи и възникващи проблеми, които имат за цел премахването на причините, които водят до тези нецивилизовани прояви", се казва в решението на делегатите. 

"Приемаме и ще отстояваме направените от Изпълнителната агенция по горите предложения за промени в Наказателния кодекс, които предвиждат ограничаване и спиране на дръзките нападения и престъпления срещу живота на горските служители.

Уверени сме, че въпреки трудностите, които преодоляваме, болката и горчивината, която изпитваме, ние никога не забравяме, а помним, че имаме благодатта да служим на това уникално чудо – Българската гора.

Вижте цялата декларация тук.