СКЪПИ СИНДИКАЛНИ СЕСТРИ И БРАТЯ!

ДО  

РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

На 24 март т.г. се навършват 26 години от учредяването на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост. 

Това е етап от най-новата история на синдикалното движение, чиито дълбоки корени водят от далечната  1895 г., когато се създава първото работническо дърводелско дружество. Неговите основатели си поставят  за цел  защита на непосредствените икономически и социални интереси на дърводелските работници и  укрепване на солидарността между хората с тази професия. 

От  първите стъпки е изминало повече от столетие, но  преследваните от синдикатите цели остават непроменени – защита интересите на хората на наемния труд. 

Днес Федерацията обхваща работещи от четири бранша, тристранното сътрудничество на отраслово ниво се развива успешно, колективното трудово договаряне   работи ефективно. 

Все още, обаче, не са постигнати  задоволителни резултати при предотвратяването на трудовия травматизъм, който за работещите  в отрасъла е два пъти над средния за страната. 

Независимо от  проблемите, появили се в дървообработващата и мебелната промишленост, които пораждат динамика и частични съкращения, синдикалният членски състав бележи  известно увеличение, а това, в трудната все още икономическа ситуация у нас, определено е успех за ръководството и синдикалния актив на Федерацията. 

Отбелязването на днешната 26-годишнина  на ФСОГСДП, за съжаление, е белязано със знака на безпрецедентната  терористична атака, потопила в кръв столицата на обединена Европа.    

Изправени  пред тази тежка, необичайна, непозната досега война, сме длъжни да се обединим в своята  решителност срещу терора, да не се поддадем на страха, да защитим своя свят и европейските ценности. 

Длъжни сме  да продължим да градим  нашия живот и да го пазим от посегателства,  да полагаме максимални усилия за запазването на социалния мир, за съхраняване на институционалността и на държавността, да проявяваме своята национална и гражданска отговорност. 

И наред с това да продължим да изпълняваме своята синдикална мисия  и  да търсим пътя за промяна към по-добро.

Бъдете живи и здрави, скъпи приятели!

                                                          

 

Пламен ДИМИТРОВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

24 март 2016 г.