Наградени лесовъди

  • 01

Всяка първа седмица на месец април се отбелязва най-значителното събитие за българските лесовъди, за работещите в системата на горите и горската промишленост – Седмицата на гората. През 2014 година тя се провежда от 7 до 13 април.

По случай празника Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ награждава  свои изявени членове за активна синдикална дейност и социално партньорство.

Тази година наградените са:

инж. Емил Тилев Иванов от РДГ – гр. Берковица;

Иван Нешев Йотов от „Велде България” АД – гр. Троян.

Наградите бяха връчени от председателя на Федерацията инж. Петър Абрашев. На награждаването присъства и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григор Гогов.