Несправедливото обвинение срещу работници от „Лесопласт” АД отпадна, а синдикалистите нараснаха

Вече е налице определение на Ловешкия окръжен съд за прекратяване производството по делото срещу 42 работници от „Лесопласт” АД, гр. Троян, образувано от техния работодател.

На 26.03.2013 г. в съда работниците бяха несправедливо обвинени за участие в незаконна стачка. Поради непрекъснати, нерегламентирани промени в работните графици, нарушения на договорености в колективния трудов договор и липса на нормален социален диалог, две от смените в шперплатния завод не са се явили на работа в един съботен ден. За това свое действие работниците са получили дисциплинарно наказание, но това не е било достатъчно за изпълнителния директор Цветомир Цочев, който впоследствие предявява иск пред съда с обвинение за участие в измислена от него незаконна стачка.

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) и КНСБ незабавно се намесиха в този спор, включително с юридически консултации и с поет ангажимент от Федерацията за адвокатска защита пред съда. Работниците получиха и солидарна синдикална подкрепа от федерации и синдикати от структурите на Конфедерацията.

Делото бе отложено за представяне на допълнителни доказателства от двете страни в спора. Бързата реакция на синдиката предизвика намесата на мажоритарния собственик на фирмата Валентин Стаменов. Активната роля и на председателя на СО към ФСОГСДП Иван Нешев за провеждане на преговори със собственика допринесе за изясняване на ситуацията и за решение изпълнителният директор да оттегли съдебния иск срещу работниците, което вече е факт. Съдът осъди „Лесопласт” АД да заплати адвокатските разноски.

Синдикалните членове в групата на общо подведените под съдебна отговорност 42 работници „Лесопласт” АД от 30 души, вече нарасна на 38, след отпадане на обвиненията.