Работещите в държавните горски предприятия с КТД

  • 6DGP067

На, 22.03.2012 г., в сградата на Министерство на земеделието и храните Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ и Национална федерация „Земеделие и горско стопанство” към КТ „Подкрепа” сключиха колективен трудов договор (КТД) с шестте в страната държавни горски предприятия. За синдикатите подписаха председателите на двете федерации Петър Абрашев и Анелия Пачева.

На подписването присъстваха заместник-председателят на Комисията по земеделието и горите в НС Емил Димитров и лидерите на двете национално-представителни професионални организации Пламен Димитров и д-р Константин Тренчев. Като гарант на сключения КТД подписа министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.

С новоподписания КТД се осигуряват допълнителни социални придобивки на над 8000 души от 180-те горски стопанства в рамките на предприятията.

Двете федерации са постигнали договореност с работодателя за начисляване на 1% върху възнагражденията за клас прослужено време. За извънреден труд работниците и служителите ще получават с 10% повече от нормативно заложените компенсации в Кодекса на труда. Минималната работна заплата в държавните горски предприятия ще бъде с 15% по-висока от минималната за страната, като това отношение ще се запази след вдигането на МРЗ през май 2012 г.

Работниците и служителите ще имат от 21 до 24 работни дни основен платен годишен отпуск, а за работа от при специални условия и рискове – не по-малко от 7 дни. КТД предвижда и от 8 до 10 работни дни повече при ненормирано работно време на работниците и служителите.

На подписването присъстваха още Валентин Никифоров – вицепрезидент на КНСБ, и Николай Недев – изпълнителен секретар на Конфедерацията.