Декларация на ФСОГСДП срещу насилието над работниците в горското стопанство

  • Gorski-1

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ остро осъжда проявите на агресия и насилие срещу работниците от горското стопанство. Това става ясно от протесната декларация на синдиката, която бе приета на редовния му 7-ми конгрес. 

Горските искат самостоятелно ведомство в новия кабинет

  • goraДа се създаде самостоятелно ведомство в бъдещия кабинет, което да отговаря пряко за горите. Това иска Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ в декларация до Народното събрание, Министерския съвет, Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

Инж. Петър Абрашев бе преизбран за председател на ФСОГСДП

  • 1

Делегатите на VII-ят Конгрес на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ преизбраха единодушно инж. Петър Абрашев за председател на Федерацията.

СКЪПИ СИНДИКАЛНИ СЕСТРИ И БРАТЯ!

ДО  

РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Сивият сектор спъва развитието на „Целулозно – хартиена промишленост”

Celuloza_main

Бранш „Целулозно – хартиена промишленост” (ЦХП) трябва да е част от гръбнака на икономиката ни. Около това се обединиха представителите от Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървообработващата промишленост (ФСОГСДП) с председател инж. Петър Абрашев и тези на Браншова камара на работодателите от целулозно – хартиената промишленост (БКЦХП), във форум, който се проведе на 17.07.2014 год. в централата на КНСБ.

КНСБ и работодатели обсъдиха мерки за развитие на дървообработването и мебелното производство

Knsb_forum

Днес, 8 юли 2014 г., в централата на КНСБ се проведе форум за представяне и обсъждане на разработен от Браншова камара дървообработваща и мебелна промишленост (БКДМП) и Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) секторен анализ на тема „Стабилно и конкурентоспособно развитие на браншовете Дървообработване и Мебелно производство”. Секторният анализ е елемент от широко мащабния проект „Възраждане на индустрията в България”. В работната среща взеха участие заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова, вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков, председателят на ФСОГСДП инж. Петър Абрашев, Елица Ненчева - изпълнителен директор на БКДМП, представители на БСК, на ФСОГСДП, работодатели и синдикалисти от предприятия, председатели на индустриални федерации към КНСБ и др.

Наградени лесовъди

  • 01

Всяка първа седмица на месец април се отбелязва най-значителното събитие за българските лесовъди, за работещите в системата на горите и горската промишленост – Седмицата на гората. През 2014 година тя се провежда от 7 до 13 април.

Несправедливото обвинение срещу работници от „Лесопласт” АД отпадна, а синдикалистите нараснаха

Вече е налице определение на Ловешкия окръжен съд за прекратяване производството по делото срещу 42 работници от „Лесопласт” АД, гр. Троян, образувано от техния работодател.

На 26.03.2013 г. в съда работниците бяха несправедливо обвинени за участие в незаконна стачка. Поради непрекъснати, нерегламентирани промени в работните графици, нарушения на договорености в колективния трудов договор и липса на нормален социален диалог, две от смените в шперплатния завод не са се явили на работа в един съботен ден. За това свое действие работниците са получили дисциплинарно наказание, но това не е било достатъчно за изпълнителния директор Цветомир Цочев, който впоследствие предявява иск пред съда с обвинение за участие в измислена от него незаконна стачка.

На преден план – разпростирането на БКТД

  • 01

Шестият конгрес на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) се проведе на 17 април в хотел „Дедеман” – София. На конгреса присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите Валентин Никифоров и Николай Ненков, изпълнителният секретар Пламен Нанков, социални партньори и други.

Работещите в държавните горски предприятия с КТД

  • 6DGP067

На, 22.03.2012 г., в сградата на Министерство на земеделието и храните Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ и Национална федерация „Земеделие и горско стопанство” към КТ „Подкрепа” сключиха колективен трудов договор (КТД) с шестте в страната държавни горски предприятия. За синдикатите подписаха председателите на двете федерации Петър Абрашев и Анелия Пачева.