Световни модни марки обещаха по-добри условия на труд за работещите в леката промишленост

  • 1

По-добри условия за работа и социален диалог, жизнено необходим за преодоляване на многобройните предизвикателства, бяха само част от нещата, които световни модни марки обещаха на работещите в леката промишленост. Това се случи по време на Национален семинар за югоизточна Европа за сектор Текстил, облекло, кожи и обувки, който се проведе в София миналата седмица. В него взеха участие заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, Люк Триангъл - Генерален секретар на industriAll Europe, Кристина Хайагос-Клаусен, Директор на Сектор „Текстил, облекло, кожа и обувки”, IndustriALL Global Union, Радина Банкова – председател на УС на БАПИОТ, Бертрам Ролман – заместник-председател на УС на БАПИОТ, ръководствата на синдикатите в отрасъл Лека промишленост: Цветелина Милчалиева, председател на ФНСОЛП, Валентина Кацарска, заместник председател на ФНСОЛП, Росица Маринова, председател на ФЛП на КТ „Подкрепа“, синдикати от Швеция и Испания, представители на глобалните марки: Inditex, H&M, както и дистанционна електронна връзка с ASOS и Esprit, работодатели - подизпълнители и доставчици на мултинационалните глобални марки у нас, и представител на НПО.

Целта на конференцията бе да се намери начин за подобряване на условията за развитие на сектор Лека промишленост за предприятията и настоящите кадри и да се покаже, че че модната индустрия може да бъде привлекателна за реализация и на младите хора, с престиж, удовлетворение и чрез красотата, която създава.

Друг важен аспект от семинара бе свързан с представяне на Глобалните рамкови споразумения (GFA) в сектор Лека промишленост, инициативата Действие-Сътрудничество-Трансформиране (ACT) към достойни заплати, стратегиите на световните марки, реалностите и предизвикателствата пред леката промишленост в България. Прилагането на ГРС осигурява за работещите минимални трудови стандарти, приети от МОТ, гарантира правата на работещите и правото на сдружаване и колективно трудово договаряне, спазва се кодекс на поведение, достойни условия на труд и заплащане, работи се в демократичност и прозрачност.

По-време на семинара бяха предложени много идеи и следващи стъпки за подобряване имиджа на сектора, като браншово колективно трудово договаряне, възобновяване дейността на ОСТС и ОСУТ – Лека промишленост, съвместна работна експертна група към  министерство на икономиката, Национален мониторинг за прилагане на ГРС, регионални срещи и обучения за работодатели и работници, и др.

В речта си генералният секретар на industriAll Europe Люк Триангъл нарече конференцията „историческа среща“, защото беше осъзнат и създаден стратегически план от универсални принципи, необходимостта от отраслови и фирмени колективни споразумения, както и компаниите да увеличават заплащането.