ФНСОЛП: Лошият имидж на шивашката индустрия трябва да се промени

  • brands_meeting_sofia_march_30_2018_023

Постиженията на основополагащите Глобални рамкови споразумения (GFA) в текстилната и шивашка индустрия и тяхното прилагане в предприятията подизпълнители и доставчици на МНК в страната бяха акцентите на срещата, организирана от МОТ на 30 март 2018 г. в София. Международният форум "Ключови характеристики на социален диалог и сътрудничество на работното място: права и отговорности, добри практики, и ползи" представи последните насоки за развитие на индустриалните отношения в световните вериги, и веригите за доставки за сектор Текстил и облекло.

Събитието беше по инициатива на ФНСОЛП, организирано със съдействието на сътрудниците на Индитекс веригите, IndustriALL Global Union и МОТ, с участието и на другите партньори свързани с рамкови споразумения на H & M и ASOS, заедно с основните си доставчици в България.

Целта на срещата беше да се подчертае значението на свободата на сдружаване и сътрудничеството на работното място, и в световните вериги за доставки, да бъдат чути и споделени необходимите за  труда насоки, както и да се повиши информираността и осведомеността за ползите от същинския социален диалог, и изпълнението на GFA в сектор: Текстил и облекло в България. Трите глобални марки подписали GFA и партньори имат широко присъствие в България.

По време на дискусията от МОТ обясниха как международната правна рамка регулира правата и отговорностите на работното място, и тяхното приложение в световните вериги за доставки. Бяха подчертани свободата на сдружаване, колективното договаряне и ползите от преговорите за сектора. Програмата за развитие на труда на МОТ беше представена като начин за насърчаване на отговорни практики на работното място както за работниците, така и за компаниите.

Трите марки, които имат глобални рамкови споразумения с IndustriALL Global Union и са част от инициативата ACT, подчертават, че глобалните рамкови споразумения са съществена част от техния основен бизнес модел. Те потвърдиха обещанието си да зачитат основните трудови стандарти на МОТ и изразиха своята решимост да работят с доставчици, и представители на синдикатите, за да осигурят ефективно изпълнение на глобалните рамкови споразумения в усилията за постигане на достоен труд в българския сектор: Текстил и облекло.

Двете български синдикални федерации на КНСБ и Подкрепа, представляващи работещите в сектор Лека промишленост, изразиха желание да се разработи ефективна стратегия за сектор: Текстил и облекло съвместно с Правителството, чрез която да насърчат инвестициите и да привлекат и мотивират повече работници, да се намери достойното му място в приоритетите на страната. Според синдикатите, поради липсата на единна браншова работодателска структура, колективното договаряне, където има такова, се извършва  и е сведено на ниво предприятие.

Лошият имидж на българската шивашка индустрия трябва да започне да се променя, а това се дължи на допускане на лоши условия на труд, много  ниски заплати (минимална работна заплата в сектора в страната към момента е 322 щатски долара месечно) и няма перспективи за развитие, което прави отрасъла непривлекателен за младите хора.

На края на срещата двете синдикални федерации заявиха:

"Глобалните рамкови споразумения на IndustriALL Global Union са важни инструменти с ясна перспектива, за това как да провеждаме успешен ефективен диалог между социалните партньори и как да решаваме заедно проблемите. Единственият начин за нас тук в България е ефективните и значими индустриални отношения с механизъм, при който съвместно се вземат решения в полза на работниците и предприятията в сектора на текстила и облеклото ".

Кристина Хайагос-Клаусен, Директор в IndustriALL Global Union за текстил, облекло, кожа и обувки, заяви:

Глобалните рамкови споразумения са важни инструменти, които IndustriALL Global Union се развиват от доста дълго време. Те играят ключова роля в различни части на света, а сега и в България. Нашата цел е да окажем максимална подкрепа на нашите български партньори, като част от стратегическите цели на нашия IndustriALL Global Union.