Увеличават заплатите на работещите в „Би Ей Глас България“ АД с нов КТД

  • 1

Нов колективен трудов договор бе подписан в последния ден на януари в „Би Ей Глас България“АД (бивш „Дружба Стъкларски заводи” АД). Чрез него бяха постигнати няколко сериозни договорености за служителите във фирмата.

След разговори между Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост и ръководство на предприятието, работната заплата на служителите ще бъде увеличена с 5 % тази година и с 4,5 % през следващата. Освен това всеки работник, член на синдикалната организация, ще получи еднократна помощ от 400 лева преди излизане в платен годишен отпуск, както и Коледен и Великденски бонус.

Колективният трудов договор е със срок на действие от две години и е стъпка напред в двустранния диалог между Синдикалните организации и новото ръководството на „Би Ей Глас България“ АД.