Секторни анализи очертават проблемите, предизвикателствата и добрите практики в леката промишленост

  

  • IMG_4965

Застой на колективното договаряне на браншово ниво, липса на кадри, намаляване на заетите с всяка изминала година, ниско заплащане на труда. Това са част от проблемите в сектор лека промишленост, очертани в два анализа, изготвени от Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост и Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) и от федерацията и Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК). Те посочват и добрите практики в колективното договаряне и в дейността на предприятията, състоянието на отделните дейности от сектора, предизвикателствата и възможните решения чрез съвместни усилия на социалните партньори за преодоляването им.

Анализите са изготвени в изпълнение на проект „Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целта е укрепване на взаимодействието между синдикати и работодатели чрез определяне на съвместни предложения, мерки, подходи и дейности за разрешаване на проблемите и предизвикателствата пред браншовете на леката промишленост, постигане на ефективен социален диалог, социално партньорство и прилагане на нови добри практики по колективно трудово договаряне за излизане от икономическата криза и развитието на сектора. 

Изводите и препоръките от секторните анализи бяха представени на два форума в края на август. На тях беше обсъдено и актуалното състояние на сектора и трудностите, произтекли от предизвиканата от COVID-19 световна криза. 

Много сектори, като туризъм, хотелиерство, ресторантьорство пропаднаха, но вече и при по-стабилни такива се очертават негативни тенденции и задълбочаване на кризата. Общото очакване е за 5-6% спад на БВП на годишна база, като основен принос ще има това тримесечие и най-вероятно последното. Предизвикателствата стават все повече, посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той отбеляза, че 200 хил. работни места са спасени благодарение на схемата 60/40. Докога ще успяваме да ги запазим, зависи от нашите стъпки, каза Димитров.

ФНСОЛП-КНСБ бе домакин на конференция на IndustriALL Europe and IndustriALL Global Union

  • IMG_0777

По покана на ФНСОЛП-КНСБ, в София, се състоя Заключителната регионална конференция за бъдещето на шивашката и обувната промишленост и колективното договаряне в Югоизточна Европа на IndustriALL Europe and IndustriALL Global Union, по техния съвместен проект-кампания „Укрепване на капацитета на синдикатите в Югоизточна Европа за подобряване на заплащането и условията на труд в секторите на облекло, текстил и обувки“.

Конференцията беше проведена в три обширни  сесии, в едната от които участваха индустриални / работодателски асоциации от всички участващи страни от Югоизточна Европа и ключови марки/брандове като H&M, Inditex, ASOS и Benetton.

Целта на тази сесия беше да се обсъдят възможностите през съвместно партньорство за да се гарантира успешен и конкурентоспособен сектор в Югоизточна Европа с квалифицирана работна сила, добри условия на труд, достойни трудови възнаграждения и колективни трудови договори, включително колективно договаряне на ниво браншова индустрия, което в изказванията си подкрепиха и всички индустриални / работодателски асоциации от региона.

Във другите вътрешни сесии,които бяха с участието на лидери на национални и браншови синдикати от седем държави, се направи равносметка за напредъка на всяка организацията в колективното договаряне досега,както и се връчиха почетни грамоти за Най-добрите организиращи синдикати в Югоизточна Европа.

ФНСОЛП бе високо призната и отличена като най-последователната, иновативна и мощна/силна организация за България, с най-голям капацитет за отстояване и представителство на работещите в браншовете, със силни колективни договорености по места в предприятията и за първи път от повече от 10 години сключено Рамково колективно Споразумение с най-представителната браншова работодателска организация БАПИОТ.

В Споразумението са заложени както припознаването на редица основни Конвенции на МОТ, Директиви, прилагане на международните трудови стандарти, така  и установяване на минимална работна заплата за предприятията, членуващи в двете организации страни по Споразумението /ФНСОЛП и БАПИОТ/ - 107% от МРЗ за страната.

„Хиляди хора заминават за Западна Европа в търсене на по-добър живот. Сътрудничеството/партньорството е от ключово значение за осигуряване на квалифицирана работна сила и заплати за ИЗДРЪЖКА в текстилната промишленост в Югоизточна Европа“ -  това беше и едно от най-силните заключения направени по време на Конференцията, на която над 100 национални и местни синдикални лидери, асоциации на работодатели и модни марки се срещнаха в София.

Представителните Асоциации на работодателите от България, Албания,Северна Македония, Румъния и Сърбия изразиха подкрепа за увеличаване на заплатите за осигуряване на достатъчно квалифицирана работна сила, но заявиха, че се нуждаят и от прякото съдействие  на марките.

От своя страна модните марки H&M, Inditex, ASOS и Benetton обещаха своето сътрудничество за устойчива трансформация. Инициативата ACT за изплащане на достойни трудови възнаграждения предоставя методология и практики, които дават възможност за осигуряване на заплати за издръжка. Спазването на свободата на сдружаване и колективните споразумения на ниво индустрия са другите основни елементи.

Отчете се подобаващо и сериозният напредък в изграждането на колективното договаряне на браншово ниво. Само дни по-рано в България Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост - КНСБ подписа секторно рамково споразумение, което предоставя набор от права и минимална заплата, седем процента над законоустановената минимална заплата за страната.

Ключът към напредъка е изграждането на синдикална сила.

Разговори за секторни колективни трудови договори започнаха в Албания и Хърватия, в Северна Македония, профсъюзите и работодателите работят за подобряване на обхвата на съществуващото браншово договаряне.

Въпреки враждебната среда, се ангажирахме да продължим да изграждаме по-силни синдикални организации с помощта на подробни стратегически организационни планове. Те ще бъдат подкрепяни от техните европейски и световни организации от Швеция, Испания, Германия, Италия и Белгия.

Представители на Европейската комисия и индустриалните асоциации Cotance и CEC предложиха своето сътрудничество за разработване на социален диалог и изграждане на капацитет.

Люк Триангъл, Генерален секретар на IndustAll Europe, каза:

„Работниците, напускащи Югоизточна Европа, компаниите, които нямат работна сила, и регионите в неравностойно положение в Югоизточна Европа, тревожно изчерпващи се, ще продължат с тази негативна тенденция , ако заплатите, условията на труд и жизненият стандарт не бъдат повишени до по-високи стандарти. Необходими са силни синдикати и секторни асоциации на работодателите, които поемат отговорност за своите индустрии чрез договаряне на колективни споразумения, за да дадат бъдеще на модната индустрия и техните работници в Югоизточна Европа.“

Кемал Йозкан, помощник генерален секретар на IndustriALLGlobal Union, каза:

„Това, което е необходимо в Югоизточна Европа, е устойчива икономика и вярваме, че текстилната и шивашката промишленост може да играе ключова роля за това със заплати за издръжка и достойни условия на труд. Но очевидно без мобилизиране на място и изграждане на капацитет това няма да се случи. Трябва да укрепим структурите си и да развием ефективни индустриални отношения във веригата на доставки. Глобалните рамкови споразумения ни дават възможност за това.

Ето защо приветстваме ангажимента на световните марки на тази конференция да работят за подобряване на практиките за припознаване и подкрепа на колективните споразумения на индустриално секторно ниво. "

Цветелина Милчалиева, Председател на ФНСОЛП, каза:

„ Европа изправена пред своите изключително тежки проблеми, като демографското застаряване миграцията, тероризма, и икономическите неравенствата, е изправена и пред друго огромно предизвикателство – защитата на европейския социален модел в условията на глобална конкуренция. Европейските социални партньори се нуждаят от по-голяма институционална подкрепа за развитие и разширяване на автономния социален диалог на секторно и фирмено равнище, за да го изпълнят с ново съдържание и нова цел. Такъв един модел на развитие на индустриалните отношения изисква в бъдеще максимално да изчистим легитимността на преговорите и сключването на КТД – от широко обсъждане на параметрите, през получаване на категоричен и недвусмислен мандат за преговори, изясняване на обсега на валидност, до поемане на съответните отговорности. Повишаване на качеството на браншовото колективно договаряне  ще помогне и в борбата с нелоялната конкуренция и социалния дъмпинг.“

ФНСОЛП организира българско изложение за мода, занаяти и изкуства във фоайето на КНСБ

  

  • 1

Българското изложение за мода, занаяти и изкуство съчетано с благотворителна цел можете да посетите във фоайето на сградата на КНСБ от 10 до 15 юни 2019 г. На щандовете се представят изделия на българско производство на леката промишленост (голяма част ръчно производство), богат асортимент от облекла, обувки, надомно производство, сувенири и изкуство от: надомни производители на облекла, бижута и сувенири; "Леда 91" ЕООД гр. Враца - производство на работно, ловно и риболовно облекло; Производители на гоблени-гр. Костенец.

96 състезатели взеха участие в третите работнически игри на ФНСОЛП

  

  • 1

За трети път Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост организира и събра 96 състезатели от 14 предприятия на леката промишленост. От 7 до 9 юни 2019 г. в ММЦ гр. Приморско работниците - спортисти премериха сили в пет спорта: петанк, дартс, тенис на маса, спортен бридж белот и теглене на въже.

Спартакиадата беше открита от председателя на ФНСОЛП - Цветелина Милчалиева, която поздрави участниците и ги приветства за техния ентусиазъм, благодарение на който се събраха на едно място толкова хора от всички краища на страната, за да покажат как с обединени усилия се постигат успехи. Невероятният спортсменски дух завладя всички състезатели, и през цялото време ги държа в усилена надпревара и воля за победа. Повече от 17 часа под жаркото юнско слънце продължиха оспорваните битки, при изключително спортсменство и  приятелство. Показахме как жени и мъже могат да се състезават заедно, за да постигат колективно целта при уважение и зачитане на другия.

9 световни синдикални федерации настояват за прозрачност в производството на облекла

  • 8f9b491fd7b8d502777a66da24a0076f7fdfcadc_home_img

Глобална коалиция от девет синдикални индустриални федерации и правозащитни организации разработиха #TransparencyPledge, призив с настояване за прозрачност в производството на облекла.

Когато световните вериги за доставки са непрозрачни, потребителите често нямат смислена информация за това къде и как са направени техните дрехи. Етикет с тениска би могъл да каже „Произведено в Китай“, "Произведено в Европа", но в коя от хилядите фабрики е направена тази дреха? И при какви условия за работниците?

Световни модни марки обещаха по-добри условия на труд за работещите в леката промишленост

  • 1

По-добри условия за работа и социален диалог, жизнено необходим за преодоляване на многобройните предизвикателства, бяха само част от нещата, които световни модни марки обещаха на работещите в леката промишленост. Това се случи по време на Национален семинар за югоизточна Европа за сектор Текстил, облекло, кожи и обувки, който се проведе в София миналата седмица. В него взеха участие заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, Люк Триангъл - Генерален секретар на industriAll Europe, Кристина Хайагос-Клаусен, Директор на Сектор „Текстил, облекло, кожа и обувки”, IndustriALL Global Union, Радина Банкова – председател на УС на БАПИОТ, Бертрам Ролман – заместник-председател на УС на БАПИОТ, ръководствата на синдикатите в отрасъл Лека промишленост: Цветелина Милчалиева, председател на ФНСОЛП, Валентина Кацарска, заместник председател на ФНСОЛП, Росица Маринова, председател на ФЛП на КТ „Подкрепа“, синдикати от Швеция и Испания, представители на глобалните марки: Inditex, H&M, както и дистанционна електронна връзка с ASOS и Esprit, работодатели - подизпълнители и доставчици на мултинационалните глобални марки у нас, и представител на НПО.

Поздравителен адрес от ФНСО-Лека промишленост за професионалния празник на работещите в сектора

 

  • fnsolp

Уважаеми работници и служители в браншовете на леката промишленост,

Уважаеми колеги,

Приятели,

Щастлива съм да Ви поздравя от името на всички нас от Координационния съвет на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост – КНСБ, и лично от свое име, по случай професионалния Ви празник!

Износът на текстил стигна 2 млрд. евро

  • site-1Износът на текстил стигна 2 млрд. евро, рекорд през последните поне 20 години. Това обяви председателят на Българската асоциация на  производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) Радина Банкова по време на първата пролетна среща на фирмите от текстилния и шивашки бранш. Организатори са БАПИОТ, със съдействието на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост – КНСБ.

С проявата беше отбелязан Денят на леката промишленост. Според решение на МС от 1970 година той се  празнува всяка година през втория неделен ден от м.юни.

ФНСОЛП: Лошият имидж на шивашката индустрия трябва да се промени

  • brands_meeting_sofia_march_30_2018_023

Постиженията на основополагащите Глобални рамкови споразумения (GFA) в текстилната и шивашка индустрия и тяхното прилагане в предприятията подизпълнители и доставчици на МНК в страната бяха акцентите на срещата, организирана от МОТ на 30 март 2018 г. в София. Международният форум "Ключови характеристики на социален диалог и сътрудничество на работното място: права и отговорности, добри практики, и ползи" представи последните насоки за развитие на индустриалните отношения в световните вериги, и веригите за доставки за сектор Текстил и облекло.

Шивачките с неплатени заплати от Дупница започват работа със съдействието на КНСБ

  • 0203


Работниците с неплатени заплати от „АМ Шуус“ в Дупница вече започват работа в съседни шивашки фирми. Това е един от резултатите на съвместната приемна на КНСБ и Омбудсмана в града, открита на 29 януари.
Всеки ден работници не само от въпросната фирма, а и други компании от региона с подобни проблеми посещават РС на КНСБ Дупница за трудовоправни консултации, както и за  съвети, свързани с прекратяване на трудовите им договори и подаване на заявления до НОИ за отпускане на гарантирани вземания.