Минерално-суровинният отрасъл дава приблизително около 4 процента от БВП на страната

  • original_----web

Минерално-суровинният отрасъл дава приблизително около 4 процента от БВП на страната. В този отрасъл пряко са заети 24 000 човека, а други 120 000 са заети в други дейности, свързани с минерално-суровинната индустрия. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на честването на Деня на миньора в столичния хотел "Балкан". Събитието бе организирано от Минно-геоложката камара и миньорските федерации към КНСБ и КТ "Подкрепа".

Министър Петкова посочи, че произведената продукция от този отрасъл е на стойност за 2,7 млрд. лева. Всичко това показвало стратегическото значение на минерално-суровинната индустрия за развитието на страната.  КНСБ бе представена от вицепрезидента Чавдар Христов, който поздрави миньорите от името на ръководството на организацията.


За 2017 г. и първите седем месеца на 2018 г. приходите от концесионни договори са в размер на 143 млн. лева, а 71 млн. лева са предназначени за бюджетите на съответните общини, на която територия се осъществява концесионна дейност, изтъкна енергийният министър.

Изключително важна е връзката, която именно този отрасъл прави между качеството на образованието и развитието на иновациите, добави министър Петкова. Тя счита, че това гарантира за устойчиво развитие на този важен отрасъл в българската икономика.

Теменужка Петкова подчерта, че правителството стои твърдо зад минерално-суровинната индустрия и я подкрепя.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков каза, че този сектор е от стратегическо значение за икономиката на страната и е важен фактор за икономическата стабилност и енергийната независимост. Според него добрите резултати в този сектор се дължат и на технологичното обновление и подобряването на условията на труд. Той посочи, че минерално-суровинният отрасъл е свързан със значителни рисове с безопасността и здравето на миньорите.
Министър Петков коментира, че е радостно, че броят на трудовите злополуки намалява, а за миналата година не е отчетена нито една трудова злополука със смъртен изход.