Пламен Димитров: Няма истинска икономика без добив на собствени ресурси

  • site 1

Минната и добивната индустрия показаха, че няма истинска национална икономика без добив на собствени суровини, които да гарантират нейната енергийна и икономическа независимост.
За да се случи това, основна роля имат българските индустриалци и хилядите специалисти, заети в тази дейност. България винаги е имала блестящи кадри в минната и добивната индустрия, а инвестициите в образование и нови технологии гарантират, че те ще бъдат все така на световно ниво.
Това се казва в поздравителен адрес на президента на КНСБ Пламен Димитров до Европейския минен форум, част от събитията около българското председателство на Съвета на ЕС.


Освен президента, форума уважиха председателят на миньорската федерация Валентин Вълчев, синдикалисти от големи предприятия в сектора, съветникът на Пламен Димитров Валентин Никифоров.
Износът на минерални суровини възлиза на 3 млрд. евро. Това пък обяви председателят на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов на откриването на събитието. По думите му говорим за един изключително сериозен отрасъл, който е със сериозен дял в българската индустрия. „Минерално-суровинната индустрия има изключително голямо значение за конкурентоспособността, за устойчивото икономическо, социално и екологосъобразно развитие на страната“, каза още Вълканов. Той отчете, че минерално-суровинната индустрия дава приблизително 5% от БВП на страната. „43 хил. са пряко заетите осигурени лица. 120 хил. са заетите във свързани с отрасъла дейности.

Производителността е 2 пъти и половина по-висока от средната за индустрията“, посочи Николай Вълканов. И допълни, че минерално-суровинната индустрия в България е стратегически отрасъл за икономиката.
Приходите от концесии на подземни богатства отбелязват ръст – от около 70 млн. лв. преди няколко години до близо 100 млн. лв. през 2017 г., съобщи енергийният министър Теменужка Петкова. Тя подчерта, че минната индустрия има стратегическо значение за икономиката на страната и е важен фактор за икономическа стабилност и енергийна независимост. По думите й добивът на полезни изкопаеми, изчислен на глава от населението, отбелязва устойчив ръст през последното десетилетие; производителността на труда е близо 2,5 пъти по-висока от средната за индустриалния сектор. Средната годишна работна заплата е една от най-високите в България и тези числа са доказателство, че секторът се развива стабилно и устойчиво, подчерта Петкова.

Тя запозна участниците във форума и с усилията на екипа на Министерството на енергетиката за защита на големите горивни инсталации във връзка с гласуваните на европейско равнище промени в документа за най- добри налични техники. За нас в Министерството на енергетиката това е кауза, защото засяга работата на топлоелектрическите централи, които осигуряват около 40% от енергията в страната, а оттам – и работата на сериозна част от българския въгледобив, добави министър Петкова.