Миньорите от „Мина Черно море – Бургас” получават заплати днес

Националната електрическа компания (НЕК) към 14.30 ч. е превела по сметката на „Топлофикация – Сливен” ЕАД 480 хил. лева, които дружеството от своя страна преведе на „Мина Черно море – Бургас” ЕАД, като до края на работния ден се създава организация да бъдат изплатени възнагражденията на миньорите.

До този резултат се стигна след двудневни протести на миньорите под земята и едночасовите предупредителни протести на миньорите от „Въгледобив Бобов дол” ЕООД, „Мини Открит въгледобив” ЕАД – Перник, както и след действията на централата на КНСБ и на Федерацията на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) – КНСБ.

КНСБ алармира, че и други подобни ексцесии може да се очакват до края на годината поради тежкото положение в българската енергетика и финансовото състояние на НЕК. Нееднократно синдикатът е заявявал, че неглижирането на тези проблеми ще доведе до все по-ескалиращо социално напрежение и сблъсъци в отделни колективи в бранша. Конфедерацията апелира отговорните институции да потърсят правилните дългосрoчни решения за енергийния сектор в координация със социалните партньори.

 

За повече информация и контакти:

Валентин Вълчев – председател на ФНСМ – КНСБ: 0887 74 21 26

Чавдар Микулашев – председател на СО на КНСБ при „Мина Черно море – Бургас” ЕАД: 0879 01 09 95