НФЕ – КНСБ: Междуфирмената задлъжнялост в енергетиката е на критично равнище

  • 001NFE

„Критичното състояние на междуфирмената задлъжнялост в енергетиката в размер на близо 4 милиарда лева не може да се преодолее само с търсене на резерви в сектора. Натрупването на дефицити в системата на енергетиката продължава и в момента.“ Това посочи председателят на  Националната федерация на енергетиците (НФЕ) – КНСБ Георги Петров по време на откриването на кръглата маса на тема „Енергетиката на България – проблеми, предложения/инициативи, търсене на решения“, която се проведе на 26 февруари 2015 г. в КНСБ.

Участие в кръглата маса взе заместник-министърът на енергетиката Николай Николов, като във форума участваха още вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков, заместник-председателят на НФЕ Елка Арнаудова, Евгения Харитонова от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, представители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската браншова камара на енергетиците, браншови структури, работодатели и други.

Ръководството на НФЕ – КНСБ напомни, че през 2013 и 2014 година КНСБ, съвместно с НФЕ, КТ „Подкрепа“, браншови и работодателски организации са предложили Инициативи за оздравяване на ключови предприятия в енергетиката. На форума бяха представени някои от от тях – постигане на финансова стабилност на предприятията чрез държавна намеса, разработване на ясен план за устойчивост на работата на предприятията и прогнозируемост при промяна на цените за крайни клиенти и т.н.

Заместник-министърът на енергетиката Николай Николов посочи част от очакваните ефекти от реализирането на правителствената програма и предприетите законодателни и организационни инициативи:

- Въвеждане на строг контрол и ограничаване на нови проекти в областта на възобновяемите енергийни източници;

- Предоговаряне на условията по дългосрочните договори с новите централи в Маришкия басейн;

- Насърчаване на либерализацията в сектора;

- Осигуряване на независимост и прозрачност в работата на ДКЕВР при взимане на ключови решения;

- Насърчаване на ефективното производство на енергия при ко-генерационните централи;

- Въвеждане на мерки за засилване правата на крайния клиент, но за сметка на създаване на критични системни рискове.

Според НФЕ – КНСБ стои под въпрос дали предприетите законодателни и организационни инициативи от страна на правителството в последните месеци ще стабилизират сектора или ще се позволи увеличаване на аварийността и загуба на работни места. Според федерацията те ще доведат до облекчаване на текущото състояние на дружествата, но същевременно натрупаните огромни задължения остават извън обхвата на предприеманите действия. НФЕ – КНСБ представи за обсъждане и анализ на по-широк кръг от мерки, които включват:

- Възстановяване на икономическата логика при ценообразуване в сектора, което да позволи дружествата да постигат положителен резултат и да развиват технологичната си база, но при осигуряване на инструменти за справедлива социална защита;

- Спиране на изтичането на ликвидност от системата и защита на работните места;

Осигуряване на средства за компенсиране на задлъжнялостта в системата, включително чрез осигуряване на финансов ресурс от държавата, без това да е непозволена държавна помощ.