НБС „Водоснабдител” стана на 20 години

  • IMG_0150

Да му върви по вода!
Националният браншов синдикат „Водоснабдител” (НБС „Водоснабдител”) е учреден на 22 март 1992 г. в КК „Албена”. Оттогава досега синдикатът неотстъпно защитава интересите на повече от 12 000 свои членове от общо 17 000 работещи в системата на ВиК. „Поводът за създаването му беше необходимостта от самостоятелен синдикат в бранша, тъй като ВиК дейността е специфична и изключително важна за България”, заяви Треперушка Младенова – председател на НБС „Водоснабдител” по време на честването на годишнината.

Треперушка Младенова бе преизбрана за председател на НБС "Водоснабдител - КНСБ"

На 14 - 16 октомври 2010 година в гр. София се проведе Шестият  редовен Конгрес на Национален браншов синдикат „Водоснабдител”-КНСБ. Председателят на синдиката - Треперушка Младенова откри Конгреса, който премина под мотото „20 години КНСБ - Единни, силни, солидарни -  за по-добро бъдеще”.

Декларация на VI Конгрес на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ

Ние, хората на наемния  труд от системата на ВиК в България, категорично се обявяваме против предложенията на министъра на финансите Симеон Дянков за рязко повишаване на осигурителния стаж и възраст за пенсиониране на работещите в страната, което силно ще затрудни условията за пенсиониране.