24 години от учредяването на Синдиката и Световния ден на водата

ДО
РЪКОВОДСТВОТО  и
ЧЛЕНОВЕТЕ  на
НАЦИОНАЛЕН  БРАНШОВ
СИНДИКАТ „ВОДОСНАБДИТЕЛ”


СКЪПИ  ПРИЯТЕЛИ  СИНДИКАЛИСТИ,
Позволете ми най-сърдечно да Ви поздравя от името на Конгресното ръководство на КНСБ и от свое име по случай днешния двоен празник - 24 години от учредяването на Синдиката и  Световния ден на водата!
„Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право и е от съществено значение за пълноценен живот” – така гласи резолюцията на ООН от 2010 година.
В този дух е и вотът на Европейския Парламент от 8 септември 2015 година, по силата на който Европейската комисия следва да направи конкретни законодателни предложения, с които да признае водата и канализацията като човешко право.
Водата е жизнена необходимост и решаването на проблемите на ВиК сектора у нас трябва да бъде издигнато в национален приоритет.
Стартиралата неотдавна реформа, която включва мащабно укрупняване,  строителство, подмяна и подобряване на  инфраструктурата с цел предоставяне на качествени услуги и по-нататъшно устойчиво развитие, изправи Синдиката и Конфедерацията пред нови сериозни предизвикателства.
Още в началото на 2012 г. НБС „Водоснабдител” инициира редица важни срещи, свързани с  преструктурирането и промените в нормативната уредба за развитието на сектора, в които основен акцент беше запазването на работните места и доходите на работещите, както и запазване публичния характер на ВиК.
Експерти на НБС „Водоснабдител” и КНСБ  активно участваха при подготовката и обсъждането на законодателните промени в  комисията на 43-то Народно събрание с предложения в подкрепа на устойчивото развитие на сектора, но с категорично изключване на евентуално негативно влияние върху персонала.
За съжаление, не всички, поети от държавните институции, ангажименти за осъществяване на реформата, са приемливи и удовлетворяващи за работниците. При укрупняване на административните структури съществува реален риск от загуба на работни места. Ние категорично настояваме пред отговорните институции, в процеса на преструктуриране да бъдат включени програми със социална насоченост за онези от работниците, които, въпреки усилията на Синдиката, могат да останат извън системата.
Реформата е тежка и болезнена, но искам да ви уверя, че имате пълната подкрепа и експертна помощ от страна на КНСБ в защита на хората, на техните права и интереси.
Позволете ми, в деня на годишнината, със задоволство да отбележа,   че  Национален Браншов синдикат „Водоснабдител”  е сред 5-те най-големи организации в системата на КНСБ и един от малкото, за съжаление, които, в ситуация на продължаващи ограничения и стагнация, увеличава броя на своите синдикални членове, постига на много места 100-процентова или близо до нея синдикална плътност и вече обхваща, заедно с най-новата организация в Сандански, всички районни дирекции на ВиК    в страната.
Убеден съм, че с постигнатото до тук организацията прави отговорна заявка за развитие като една от най-перспективните структури на Конфедерацията.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Със синдикален поздрав,
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ
22 март 2016 г.