„Водоснабдител” – КНСБ е категорично против приватизацията на водоснабдителната компания в Солун!

Във връзка с предстоящо провеждане на референдум на 18 май 2014 година, за бъдещето на водоснабдителната компания в град Солун, Гърция, Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ с председател Треперушка Младенова, подкрепя исканията на гръцкия инициативен комитет, като също се обявява категорично против приватизацията на водната компания на град Солун.

Референдумът е във връзка с решението на гръцкото правителство да продаде общественото дружество, за да може със средствата да обслужи част от  външния дълг на южната ни съседка.

Инициативният комитет за провеждане на референдума смята, че публичните услуги, каквато е и водоснабдяването, трябва да бъдат реализирани от публични компании, за да се гарантират качеството, безопасността и достъпността на услугите и посредством граждански контрол.

Исканията на инициативния комитет са подкрепени и от Европейската федерация за публични услуги, която ще изпрати  наблюдатели от Австрия, България, Франция, Германия, Италия, Холандия и Швеция. Те ще следят за прозрачността на провеждането на референдума и достоверността на данните от него.