Пресконференция за проблемите в НК "ЖИ"

На 16.09.2009 г. Синдикатът на железничарите в България – КНСБ, с председател Петър Бунев, ще проведе Консултативен съвет, в който ще участват синдикалните председатели в Национална компания „Железопътна инфраструктура” от цялата страна. Те ще обсъдят предприетите антикризисни мерки от НК„ЖИ” и закъсненията  с изплащането на трудови възнаграждения, поради които нараства  социалното напрежение.
От 14.30 ч. в сградата на бившето ЖП-Управление „Горна оряховица” ще се проведе пресконференция по темата.