СЖБ: Транспортнте синдикати зедно за железничарите

Координационния съвет на СЖБ призовава СТСБ към КНСБ, НЖС „Подкрепа” и ФТР „Подкрепа” за общи синдикални действия и изграждане на общ стачен комитет за защита трудовите, социални и човешки права на работещите в сферата на железопътния транспорт.


До
Министър - председателя на Република България
Министъра на транспорта                                       
Копие до:
Генералния директор на НК „ЖИ”                        
Изпълнителния директор на „БДЖ” ЕАД            

Позиция
На Координационния съвет на Синдиката на железничарите в България
Приета на извънредно заседание на 04 декември 2008г.

 

Координационния съвет на СЖБ с тревога обсъди ситуацията в НК „ЖИ” и „БДЖ” ЕАД по повод ескалиращото социално напрежение, предизвикано от неефективното ръководство на дружествата и неадекватните структурни реформи, създаващи все по-тромава администрация. Резултатът от този вид реформи е хаос, водещ до аварийни ситуации, непознати в досегашната история на железницата.
Изразяваме крайното си неудовлетворение от липсата на антикризисна програма в „БДЖ” ЕАД. Оскъдните изречения в така наречения „Работен план за действие” не са подплатени с разчети. За съдбата на персонала са казани едва няколко думи. От друга страна, представената от НК „ЖИ” антикризисна програма е носител на множество слабости. Залагат се съкращения между 500 и 1000 души, което ще има минимален ефект върху разходите на дружеството. Защо тогава се искат съкращения? Пише се за обезщетения без споменаване на конкретни размери.
Не се спазва графика за изплащане на трудовите възнагражденията, което води до ескалиране на социално напрежение. Няма подписани КТД в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Тягов подвижен състав /Локомотиви/” ЕООД, а срока на действие на КТД в НК „ЖИ” и „БДЖ” ЕАД изтича на 31.12.2008г., което е предпоставка за орязване на договорени социални придобивки и нарушаване на трудови и синдикални права.
Координационния съвет на СЖБ, анализирайки предложените мерки,  призовава СТСБ към КНСБ, НЖС „Подкрепа” и ФТР „Подкрепа” за общи синдикални действия и изграждане на общ стачен комитет за защита трудовите, социални и човешки права на работещите в сферата на железопътния транспорт.
                                СЖБ-КНСБ