Президентът на КНСБ Пламен Димитров с поздравление по повод Деня на транспортния работник

  • Transport

Президентът на КНСБ Пламен Димитров поздрави работещите в транспортния бранш по повод Деня на транспортния работник.

Ето и пълния текст на поздравлението:

 

Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

Приемете от името на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и лично от мое име най-сърдечни поздравления по повод Деня на транспортния работник!

Честит празник на всички вас, които се трудите в сферата на водния, сухопътния, железопътния и въздушен транспорт. Вашият труд е достоен за уважение, защото ежедневно гарантирате безопасността, живота и здравето на хиляди хора, като и доставката и превоза на стоки и товари, важни за икономиката на страната и света.

Празникът е време за равносметка и за нови планове. Бъдете горди с постигнатото в национален, европейски и световен план, продължавайте да планирайте смело бъдещето. Съюзът на транспортните синдикати в България доказа, че има волята и силата да работи упорито и всеотдайно за постигане на нашата обща и високоблагородна цел – благоденствието на работещите в сектора. Вашият синдикат е пример за активно включване в европейски и световни социални инициативи, както и в национално значими каузи.

Приемете моите пожелания за здраве, щастие и спокойствие за утрешния ден, за да имате сила да преодолявате предизвикателствата, пред които се изправяте ежедневно в работата ви за хората!

Нека всички ние, обединени в семейството на КНСБ, да направим България по-добро място за живот и труд – за нас, за нашите деца и за нашите внуци.

Желая ви спорна работа и значими успехи и занапред!

 

                                                                                                                       Пламен Димитров

                                                                                                                         Президент на КНСБ