СКЪПИ СИНДИКАЛНИ СЕСТРИ И БРАТЯ,

ДО 

РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

Позволете ми, с уважение към всички вас и вашия труд, най-сърдечно да ви поздравя по случай 26-та годишнина от учредяването на Съюза на транспортните синдикати в България

Наследник и правоприемник на едно от най-старите професионални сдружения у нас, днес СТСБ е сред  най-активните, модерни и сплотени синдикални структури в КНСБ.

И ако транспортът е кръвоносната система на нашето ежедневие, то СТСБ е живият организъм, пулсиращ във всички негови сектори: пристанища, летища, гражданска авиация, ж.п. транспорт и инфраструктура, метрополис, ж.п. и автомобилно транспортно строителство...

Безспорен е приносът на Синдиката в защита интересите на своите членове, в отстояване правата и грижата за хората, за тяхната квалификация и професионално израстване.  Друг момент, изведен като приоритет, са обученията на синдикалистите, както и поддържане на жива връзката със синдикалните членове.

Изграденият в  дух на конструктивизъм социален диалог  с работодателите са основа за постигнатите добри параметри при  колективното трудово договаряне.

Не мога да не спомена изключителната решителност и непримиримост в действията на съюзното ръководство тогава, когато са застрашени от загуба работни места, когато са поставени на карта човешки съдби.

Посрещате своята годишнина със завидно развитие и израстване, със сериозен национален и международен авторитет!

СТСБ има влиятелен глас в лицето на своя председател и в управлението на Столична община,  а високото признание за  организацията  в  международните  институции  е изборът на г-жа Екатерина Йорданова за Вицепрезидент на Международната транспортна федерация. Г-жа Йорданова е и вицепрезидент на Европейската Транспортна Федерация – престижен и отговорен пост, който тя заема вече в продължение на  няколко години.

Неотдавна беше издигната Европейска гражданска инициатива „За справедлив транспорт”,  подкрепена от ЕТФ и националните транспортни синдикати от 7  страни-членки, вкл. България, призоваваща  за приемане на законодателни и други мерки на европейско ниво, които да решат съществуващите проблеми,  да доведат до равнопоставеност между транспортните сектори и уеднаквяване на условията на труд за транспортните работници в страните членки на ЕС. Към днешния ден, в контекста на  събитията от последните месеци, на преден план излиза - с особена острота -  темата за сигурността и безопасното функциониране на транспортната система.

СТСБ, чрез своето представителство в местни и международни органи, притежава компетентността и влиянието, с което да допринесе за решаването на тези тежки, но належащи проблеми. Искам да ви уверя, че имате пълната подкрепа на КНСБ.

Пожелавам ви успех!

 

Със синдикален поздрав,

Пламен ДИМИТРОВ

ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ

29 март 2016 г.