ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА БЕ ПРЕИЗБРАНА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТСБ – КНСБ

  • 01

На 29 и 30 април, в навечерието на Международния ден на труда 1 май, се проведе 7-ят редовен конгрес на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ). На откриването на форума присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, столичният кмет Йорданка Фандъкова, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев, председатели и представители на синдикални федерации – основни членове на КНСБ, работодатели, председателят на ФТР „Подкрепа” Розен Зарков и други.

След като поздрави сърдечно делегатите на конгреса, кметът на София Йорданка Фандъкова посочи, че социалният диалог между столичната община и СТСБ е конструктивен и успешен. Партньорството със СТСБ е било важно при вземането на работещи и социално отговорни решения и основни въпроси на столичния транспорт са решавани съвместно. Въпреки кризата масови съкращения не е имало, работните места са запазени, закъснели и неплатени заплати няма. От първи юли е договорено увеличение на основната заплата с 5% за всички работещи в общинския авто- и електротранспорт и ЦГМ. В трите транспортни дружества са инвестирани близо 120 млн. лв. за модернизация и по-добри условия на труд.

Кметът на София Йорданка Фандъкова получи наградата за цялостен принос в развитието и утвърждаването на социалния диалог на конгреса на СТСБ.

От своя страна, министърът на транспорта в служебното правителство Кристиян Кръстев заяви, че едно от първите неща, които е свършил, е било да покани синдикатите на диалог.

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров поздрави делегатите на конгреса с техния най-висш форум и подчерта, че в борбата за защита правата и интересите на хората на наемния труд СТСБ е израстнал и повишил доверието към организацията, като е гарантирал с достойно свършена работа синдикалното си име. Той е убеден, че СТСБ може да е привлекателен център и да дава визията за обединение на синдикалните структури в секторите на транспорта. Президентът на КНСБ благодари специално на лидера на СТСБ Екатерина Йорданова за нейния критичен, но конструктивен глас в общото семейство на Конфедерацията.

В словото си Пламен Димитров изтъкна, че политиците, които се борят за властта, трябва добре да чуят и да се съобразят с посланията към тях, залегнали в Меморандума на КНСБ за следващия управленски период. Четири години българските работници и служители страдат със замразени доходи, въпреки негативите на кризата и растящата инфлация. Бедността, безработицата и мизерията се ширят, недоволството нараства застрашително. Българският работник произвежда два пъти повече от това, което получава. Липсата на справедливост при разпределението ражда драматични неравенства.

Държавата трябва да стимулира икономиката чрез финансови и други инструменти и годишно да се възстановяват около 50-70 000 работни места. Необходимо е поне 10% ежегодно, номинално увеличение средната работна заплата. А минималната работна заплата (МРЗ), след четири години да е 550-600 лв.

Необходимостта от ревизия на плоския данък става все по-осезателна. КНСБ иска 15% данък върху доходите, които са 10 пъти над МРЗ, необлагаем минимум в размер на МРЗ, а между тези нива доходите да се облагат с 10 на сто.

На първо място – стратегическата, ключовата цел трябва да е повишаването на доходите.

В своето експозе председателят на СТСБ Екатерина Йорданова изтъкна, че на фона на болезнено острата бедност в страната за отчетния период има средно 18% нарастване на доходите на членовете на СТСБ. Още в навечерието на кризата – каза тя, успяхме да договорим повишение на заплащането в градския транспорт. Имаме спасено от приватизация и най-вероятно от фалит предприятие – „Градски транспорт”, Габрово с 240 работни места!

В подписаните през 2010 и 2012 година ОКТД за отрасъл транспорт, бяха договорени нови параметри, които надградиха вече постигнатото с текстове, защитаващи правата на работещите извън границите на страната и с клаузи за нова форма на обезщетения, свързани с тежко заболяване, медицински изследвания, медикаменти или необходимо лечение на работниците и служителите. Голям успех бе включването още през 2010 г. на раздели като Здравословни и безопасни условия на труд и Защита от дискриминация и насилие на работното място. Новите клаузи касаят Съвместяване на професионален и личен живот, Корпоративна социална отговорност, Преодоляване на разликата в заплащането между мъже и жени и др.

СТСБ участва и в договорирането на минималните осигурителни доходи (МОД) за сектор транспорт. При крайно неблагоприятните икономически условия и влошен социален диалог все пак успяхме да постигнем 3,11% средно увеличение на МОД 2013 г. и общо 25,31% средно увеличение за целия мандат, съобщи Екатерина Йорданова.

При пълна липса на чуваемост и грубо нарушение на всички договорености, СТСБ беше принуден да започне стачка, за да защити трудовите и социални права на работещите в системата на БДЖ. Като резултат от продължилата 24 дни стачка, след тежки преговори, бяха подписани колективни трудови договори в „БДЖ – Товарни превози” (14.12.2011), „БДЖ – Пътнически превози” (19.12.2011) и НКЖИ (30.03.2012).

От май 2010 г. Центърът за професионално обучение към СТСБ притежава лиценз, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и така той получи право да извършва и удостоверява професионално обучение.

Отделно от това Центърът организира и провежда обучения на безработни и заети лица за придобиване на ключови компетенции, както и на професионална квалификация по рамкови програми. Успешно се реализират обучителни семинари, повишаващи гражданската и синдикална компетентност на представителите на организациите, членуващи в СТСБ. Работата по проекти, самостоятелни или в партньорство с КНСБ, ЕТФ, МТФ, Фондация „Фридрих Еберт” и Европейски синдикален институт спомогна за обучението на над 800 наши членове и активисти. Особено внимание СТСБ отдели на обучението младите си членове – както за собственото им професионално и кариерно развитие, така и за синдикални цели.

С цел прилагане на Европейския социален модел; активизиране на ролята на социалните партньори в законодателния процес на ЕС; укрепване на социалния диалог на европейско и национално ниво; развитие и укрепване на демокрацията и защита на човешките права; развитие и утвърждаване на гражданското общество; подпомагане на социално слабите и лица в неравностойно положение; въвличане на гражданското общество в опазването на околната среда и др., на 21.03.2009 год. СТСБ учреди Фондация „Европейско бъдеще”, чието функциониране е от голямо значение за СТСБ.

Най-голямата ни гордост, обаче, безспорно е постигнатото в обществения транспорт в София. Самото ползотворно партньорство със Столична община е успех, който следва да бъде повторен и навсякъде, където е възможно. По инициатива на кмета на Столична община са проведени курсове по самозащита като отговор на засилващата се тенденция към насилие на работното място от трета страна – от клиенти. СТСБ продължава да работи за градския транспорт, който да е безопасен, достъпен за всички, екологичен и комфортен, като в същото време предлага на своите служители устойчива заетост, сигурни доходи, добра работна среда и професионално развитие. „Това е успешната формула: „Качествена услуга с качествени работни места”! Това е и нашата амбиция за всички сектори в транспорта!”, допълни председателят на СТСБ.

Сред успехите на Съюза е и международната дейност. Активното членство на СТСБ в ЕТФ, МТФ и ЕКП, включително и чрез представителство в ръководните им органи позволява на Съюза да участва във формирането на европейските политики в областта на транспорта, да има глобална визия и разбиране за процесите в отрасъла и да се ползва от натрупания опит. Екатерина Йорданова каза, че СТСБ ще продължава да развива и задълбочава участието си, като има амбицията да разшири обхвата и на членството в СТСБ с близки до транспорта сфери, както е заложено в програмата.

Тя изтъкна, че именно международната дейност е спомогнала да се осигури световна подкрепа за такава жизненоважна, в буквалния смисъл, кауза, каквато е спасяването от несправедлива присъда и затвор на българския пилот Янко Стоименов.

Освен това София е предпочетена за домакин на конгреса на МТФ през идната година, пред градове като Москва, Истанбул, Будапеща и Бризбейн, което е изключително признание и, в същото време, голяма гордост за СТСБ.

СТСБ, като основен член участва активно в работата на ЕТФ за постигане на такова ниво на секторния социален диалог в Европа, което да гарантира по-добър синхрон на национално и междусекторно равнище в Европа. Като представител на България СТСБ участва в европейския социален диалог за секторите железопътен, автомобилен, градски, речен, морски транспорт и гражданска авиация.

„Много дължим на братските организации от цяла Европа, чийто опит и добри практики продължават да ни служат както за пример, така и за стимул и цел. Ние също има какво да споделим като постижения, на което и се дължат сериозните позиции, които сме си извоювали сред тях. Нашето присъствие и участие там, обаче, не е самоцел. То има две много ясни насоки:

-    Да ни даде възможност да участваме във формирането на европейските политики, които са макрорамката на нашата дейност, така че да работим в по-благоприятни условия.

-    Да си „сверим часовника”, да знаем къде сме и с какво и как трябва да се борим, да ползваме безценния натрупан опит в ежедневната си работа, за да сме в състояние да отговорим на съвременните предизвикателства”, коментира Екатерина Йорданова.

Тя също така сподели и огромната грижа на СТСБ по отношение на опитите да се посегне върху работното време и почивките, които в транспортния отрасъл пряко рефлектират върху безопасността. Екатерина Йорданова заяви категорично, че СТСБ се противопоставя на намеренията за удължаване на разрешеното работно време в авиацията, както го направи за професионалните шофьори на свободна практика при сухопътните товарни превози. „Тук ние виждаме своята роля и отговорност не само към нашите членове, а към обществото като цяло”, каза още тя.

Екатерина Йорданова изтъкна, че трябва да се обърне сериозно внимание на колективното договаряне на ниво работно място – там, където възникват проблемите и където трябва да се направи всичко възможно да се създадат условия за предотвратяването им с иновативни, интелигентни, изпреварващи, целенасочени и компетентни действия. „Социалният диалог на всяко ниво трябва да бъде засилен, трябва наистина да излезем от познатото русло и да заговорим по един различен начин, за да ни чуят и да ни разберат, че качественото социално партньорство носи предимства за всички!”, апелира тя.

Председателят на СТСБ посочи, че работата по структурното укрепване задължително трябва да включва и прием на нови членове. СТСБ има амбицията да запълни всички секторни сегменти от обхвата на ЕТФ и МТФ. Тя съобщи, че СТСБ обмисля въпроса за индивидуалното членство , в т.ч и на самонаети и пенсионери. Една много важна задача, която СТСБ си е поставил, е привличането на ниския и средния ешелон на мениджърския състав, тъй като мястото на тези служители на масата за преговори трябва да е от синдикалната страна.

Основните акценти за новия програмен период, наред със структурното укрепване и разширяването на Съюза, са: борбата с насилието и стреса на работното място – изготвяне на споразумение между социалните партньори за насилието от трета страна; здравето и безопасността; равенството между половете, особено в доходите, участие на жени в ръководните органи – както синдикалните, така и в професията им, подобряване на баланса „работа – личен живот” и, разбира се, непрекъснат растеж на доходите.

Седмият конгрес на Съюза на транспортните синдикати в България преизбра за председател на СТСБ-КНСБ Екатерина Йорданова, а за заместник председател - Иван Дражев.